Svatý Jiří a jarní svátky - řešení

24. dubna má svátek svatý Jiří.

"Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři."

"Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví"

"Kolik mrazů do sv. Jiří, tolik do sv. Václava"

"Před Jiřím sucho, po něm mokro."

"Sv. Jiří jede k nám, po věnečku nese nám."

Živočich na obrázku je slepýš a není to jedovatý had, ale ještěrka.

Symboly spojené se sv. Jiřím jsou: klíče od země, had a štír.

 

Připravované akce

Velikonoce

Dům z Loubí - krátkodobé výstavy
Zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti. Tradice a výroba zvykoslovných předmětů, pečení v kachlovém…

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka