Masopustní maškary

Vyvrcholením masopustu bývalo úterý. V tento den chodívaly průvody masek vesnicí a vcelku rozpustile až nezávazně se mezi sebou pošťuchovaly a dorážely také na hospodyně. Jídlo, pití a zábava mívali pokračování v hospodě.

Masopustní maškary byly různé, přesto se dají vystopovat určité postavy, které se objevovaly tradičně a dokonce mohly mít předepsané určité chování. V severních Čechách patřil k těm tradičním medvěd.

Zkuste se zamyslet a odpovězte na otázku:

Z čeho míval vyrobený kožich?

a) pytlovina pošitá slámou z hrachoviny a propletená ostružiním

b) pytlovina pošitá z ječné slámy

c) pytlovina pošitá chmelovými šiškami

Selky si uchovávaly slámu z těchto medvědů a kladly ji slepicím do hnízd, neboť pak dobře nesou a nezanášejí. 

Odpověď:

a) Medvěd byl z pytloviny prošité slámou z hrachoviny. Do kožichu se zaplétalo trní, aby selky medvěda úplně neoškubaly. :-)


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka