Filipojakubská noc — pálení čarodějnic

Během této noci mohou lidem škodit zlé síly. Je potřeba ochránit lidi i zvířata před nemocemi, bídou či hladem. Ohrožená je také úroda, které škodí sucho a jiné rozmary počasí.

Abychom se uchránili je třeba udělat mnohá opatření.

  • uklidit

  • ochránit vstup do hospodářství a chlévů svěcenou křídou,

  • posypat práh dveří pískem

  • postavit koště do dveří

  • před práh domu umístit drny s trním a vsunout vejce

  • umístit svěcené kočičky (ty z květné neděle)

  • nad ohněm vyhazovat košťata do vzduchu a spálit v ohni (ochrana proti letícím čarodějnicím)

  • sady, pastviny, pole ochráníme umístěním svěcených kočiček do rohů nebo můžeme práskat bičem

 

Úkol:

Vybrali jsme pro vás tři postavy, které v průběhu roku straší lidi. Dvě z nich nabádají k poslušnosti či dodržování pravidel. Jedna ale symbolizuje zlo, které je potřeba zahnat a nevpustit do domu. Dokážete je správně pojmenovat i s předmětem, který je pro ně typický? Víte, která z nich se o této noci symbolicky upaluje v ohni?

Zamyšlení:

Současná situace spojená s onemocněním COVID-19 nám ukazuje, že ani v moderní době nejsme plně uchráněni před lidským zlem, nemocemi a přírodními katastrofami..

Dokážete pojmenovat současný způsob ochrany proti zlým silám?

Odpověď na naše úkoly nejdete zde.

Připravované akce

Aktuálně

Podpořte spolu s námi nově vznikající umělce v oblasti filmové tvorby.

V dnech 26. a 27. července 2021 proběhne v interiérech a okolí Mlýna Týniště čp. 27 natáčení absolventského filmu kameramanky Heleny Fikerové, studentky FAMU. V úterý 27. července bude pro návštěvníky uzavřen vstup do interiéru Mlýna Týniště čp. 27. Po ukončení natáčení budou prohlídky na mlýně obnoveny. Prosíme návštěvníky, aby spolu s námi pomohli vytvořit nerušený prostor pro vznikající krátký film a o aktuální situaci se informovali u našich průvodkyň na pokladně muzea v domě z Loubí. 

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka