Filipojakubská noc — pálení čarodějnic

Během této noci mohou lidem škodit zlé síly. Je potřeba ochránit lidi i zvířata před nemocemi, bídou či hladem. Ohrožená je také úroda, které škodí sucho a jiné rozmary počasí.

Abychom se uchránili je třeba udělat mnohá opatření.

  • uklidit

  • ochránit vstup do hospodářství a chlévů svěcenou křídou,

  • posypat práh dveří pískem

  • postavit koště do dveří

  • před práh domu umístit drny s trním a vsunout vejce

  • umístit svěcené kočičky (ty z květné neděle)

  • nad ohněm vyhazovat košťata do vzduchu a spálit v ohni (ochrana proti letícím čarodějnicím)

  • sady, pastviny, pole ochráníme umístěním svěcených kočiček do rohů nebo můžeme práskat bičem

 

Úkol:

Vybrali jsme pro vás tři postavy, které v průběhu roku straší lidi. Dvě z nich nabádají k poslušnosti či dodržování pravidel. Jedna ale symbolizuje zlo, které je potřeba zahnat a nevpustit do domu. Dokážete je správně pojmenovat i s předmětem, který je pro ně typický? Víte, která z nich se o této noci symbolicky upaluje v ohni?

Zamyšlení:

Současná situace spojená s onemocněním COVID-19 nám ukazuje, že ani v moderní době nejsme plně uchráněni před lidským zlem, nemocemi a přírodními katastrofami..

Dokážete pojmenovat současný způsob ochrany proti zlým silám?

Odpověď na naše úkoly nejdete zde.

Připravované akce

Aktuálně

Celoroční program pro rok 2024

Pro rok 2024  jsme pro vás naplánovali opět akce, díky kterým načerpáte zajímavé informace a zažijete jedinečnou atmosféru muzea v přírodě. Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka