Filipojakubská noc - pálení čarodějnic - řešení

Symbolicky upalujeme na jaře čarodějnice.

Výběr z toho, jaké ochranné prostředky před dnešními zlými silami (COVID19) napadli nás:

roušky, desinfekce, bezpečnostní vzdálenost, pravidla chování, respekt k ostatním, ohleduplnost, zodpovědnost, očkování

Připravované akce

Velikonoce

Dům z Loubí - krátkodobé výstavy
Zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti. Tradice a výroba zvykoslovných předmětů, pečení v kachlovém…

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka