Filipojakubská noc - pálení čarodějnic - řešení

Symbolicky upalujeme na jaře čarodějnice.

Výběr z toho, jaké ochranné prostředky před dnešními zlými silami (COVID19) napadli nás:

roušky, desinfekce, bezpečnostní vzdálenost, pravidla chování, respekt k ostatním, ohleduplnost, zodpovědnost, očkování

Připravované akce

Aktuálně