Kostel sv. Maří Magdaleny

Kostel je dominantou obce a sehrál zásadní roli v historii muzea. V polovině 70. let byl po letech volného přístupu zdevastován, ze zničeného a rozkradeného interiéru byl zachráněn jen zlomek. Vyřezávané dubové lavice byly v 60. letech spáleny při oslavě čarodějnic a k dokončení zkázy bylo rozhodnuto o jeho odstřelení (tímto způsobem bylo v blízkém okolí zlikvidováno dalších šest kostelů). V Zubrnicích se jej nakonec podařilo před demolicí uchránit, čímž byla nastartována první etapa vzniku muzea.

Původně gotický kostel je poprvé zmíněn v polovině 14. století. Později byl rozšířen a barokně přestavěn známým stavitelem Octaviem Broggiem. Z původního starého hřbitova, který obklopoval kostel, je zrekonstruována jižní část s kovanými a litinovými kříži zachráněnými ze hřbitovů v okolí Zubrnic. V letech 1820–1830 zde působil jako farář vlastenecký kněz Vincenc Zahradník (1790–1836). Zapomenutý, ale významný obrozenec, který jako první publikoval filozofické práce v českém jazyce, je znám i jako autor bajek.

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka