Areál Historické vesnice

 

  • Přístupnost objektů

  • Vstup

Areál Historické vesnice se soustřeďuje kolem budov stojících na svém původním místě  (školy, obchodu a kostela), jeho jádrem je chmelařská usedlost čp. 61 s hospodářskými objekty a sušírnou ovoce.

Pokladna pro zakoupení vstupenek do areálu je umístěna v historickém objektu patrového roubeného domu z Loubí, který má vyvýšený podsínek + 2 schody do vstupu (v15 x h 30 cm). Prostor před pokladnami tvoří zpevněné prostranství (dvůr) mlatového typu s chodníkem dlážděným plochým přírodním  kamenem (štípaným).

  • Interiér

Areál Historické vesnice je součástí obce Zubrnice, která má dochovaný návesní půdorys s dominantou původního gotického kostela sv. Máří Magdalény. Spojovací linií je asfaltová komunikace (silnice III. třídy ve správě Ústeckého kraje), která kopíruje sklonem svažující se terén. Okolí expozičních objektů tvoří travnaté plochy se zpevněnými přístupovými chodníky (kamenná dlažba, šotolinové cesty).

Přízemí expozičních objektů je dostupné přes + 1 schod ( výška 5-20 cm).

  • Výtah

Výtah není k dispozici.

  • WC

V areálu jsou pouze  běžné oddělené toalety s dispozicí kabiny nevyhovující tělesně postiženým  (rozměr kabiny menší než 140 cm, boční přístup k míse je menší než 70 cm).

  • Parkování

MPZ nemá parkoviště s VPS.

 

Mapováno 8/2022

Připravované akce

Aktuálně