O velikonočním víkendu 7.-10.4.2023 čekají návštěvníky zajímavé změny a nová expozice Chmel, který stavěl domy.

Pokud přijedete o velikonočním víkendu do Zubrnic, budete mít na výběr! Původní okruh Historickou vesnicí narostl díky nově otevřené expozici Chmel, který stavěl domy na návštěvnicky neúnosnou časovou délku a je proto rozdělen na dva jednotlivé okruhy. Návštěvník si může vybrat, buď Historickou vesnici (dům z Loubí, kupecký krám, národní škola, kostel sv. M. Magdaleny a náves s barokní studnou), nebo Zemědělskou usedlost čp. 61 (obytný dům, kůlna na vozy, stodola, sušárna a nová expozice chmelařství). Třetí možností je, prohlédnout si okruhy oba s tím, že mezi nimi bude mít 15 minut přestávku. Potěšitelné je, že celková cena za oba navštívené okruhy zůstává na stejné výši.