Archeologický průzkum u mlýna Schelmühle

V první polovině července můžete cestou k prohlídkovému mlýnu Týniště 27 vidět archeologický průzkum obytné budovy areálu bývalého mlýna Týniště 28 (Schelmühle).

Provádí se archeologické sondy obytné budovy zbořené v roce 1968 v souvislosti se stavbou dnes již nefunkční vodárny. Sondy budou sloužit k zaměření objektu pro možnost záchranného transferu jiné budovy z terénu. Průzkum ukončujeme očištěním od suti a do hlubších vrstev jej neprovádíme. Snažíme se vždy zachránit co nejvíce z původní stavby a dokonale ji propojit s transferovaným objektem.

Budova byla v roce 1968 zbořena těžkou technikou a zbytky zdí zasypány sutí a dorovnány jílem. Tím byl její stav zakonzervován. Během průzkumu jsme zatím nalezli fragmenty výmalby, zbytky staré elektroinstalace, ale třeba i pláštěnku, nebo nerezovou vidličku.