Za císaře pána! Na frontách 1. světové války

Edukační programy
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Program přibližuje na základě studia dobových pramenů – městských kronik, dobového tisku, lístků polních pošt, pohlednic, dopisů a osobních deníků – každodenní život vojáka rakousko-uherské armády na frontě.

Stanete se tak svědky vyhlášení války a přesunu na frontu. Zjistíte, jak se lidé s tímto zásadním zlomem ve svém životě vyrovnávali. V další části programu zjistíte, jak probíhal život přímo na bojišti, „běžný“ den na frontě a s ním spojené válečné zkušenosti, případně trávení volného času.

Tento příběh je vyprávěn na pozadí dobových fotografií, pohlednic, obrázků a válečných písní.

Délka pořadu: 45–60 minut
Určeno pro: 7.–9. třídy ZŠ, SŠ, zájmové skupiny, seniory
Počet osob ve skupině: max. 25
Místo konání: Betlém Hlinsko

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Bulena, +420 469 326 412, pavel.bulena@nmvp.cz
Vstupné: 70 Kč

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka