Živé Velikonoce

ONLINE Z MUZEA PRO VÁS
Zubrnice
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Přivítejme jaro a připomeňme si tradice s jeho oslavou spojené. V následujících týdnech pro Vás připravujeme příspěvky věnované velikonočním a jarním zvykům ve formě obrázků, hádanek a návodů, dostupné na muzejních webových stránkách, Facebooku a Youtube profilu, kde pro vás nově ukládáme zajímavá videa.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem roku, který je spojený s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista, tedy podstatou této víry.  S křesťanskou liturgií se prolínají lidové obyčeje oslavující jaro a nově se probouzející život.

V části Živé muzeum přiblížíme práci s vrbovým proutím a netradičním pohledem se podíváme na jarní symbol - vejce. Připomeneme krátkým videem tradiční pečení na kachlovém sporáku ve světnici roubeného domu. Počínaje Květnou nedělí představíme zajímavosti spojené s jednotlivými dny Pašijového týdne.  Věnovat se budeme Zelenému čtvrtku, kdy začíná tzv. Triduum (třídení), které vrcholí oslavou vzkříšení Pána v neděli na Boží hod velikonoční.

Další inspirace, zvyky českých Němců v Českém středohoří a Podkrušnohoří, můžete sledovat na Facebooku muzea.

 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka