IROP

Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 

Národní muzeum v přírodě získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na výstavbu nového depozitáře, který bude umístěn ve Frenštátě pod Radhoštěm. Cílem tohoto projektu je zachování kulturního dědictví a zabezpečení kvalitnějšího uložení sbírkových předmětů z hlediska poskytnutí odpovídajících klimatických a dalších podmínek, nutných k co nejmenší degradaci materiálů, z nichž jsou sbírkové předměty vyrobeny, zamezení šíření dalších škodlivých faktorů (jako je prach, plíseň, živočišní škůdci) a tím prodlouží jejich životnosti. Nový depozitář bude mít dostatečné skladové kapacity a také rezervy muzea pro další sbírkovou činnost. Centralizací depozitáře dojde ke snižování nákladů na přepravu sbírek při přípravě expozic a při převozu po konzervátorském zásahu.

 

  • Předpokládané celkové náklady: 150 891 643,61,- Kč
  • Podíl EU: 50 032 471,99,- Kč
  • Podíl SR: 8 829 259,77,- Kč
  • Zdroje zřizovatele: 91 170 740,23,- Kč
  • Vlastní zdroje: 859 171,62,- Kč
  • Termín realizace: 12/2017 – 06/2023

 

Připravované akce