Velký pátek

Velký pátek byl dnem smutku kdy byl ukřižován Ježíš na vrchu Golgota, kde vyvrcholilo jeho utrpení smrtí na kříži.

V kostelech se nesloužily mše svaté, probíhalo pouze čtení texů a zpěvy o utrpení Ježíše. Odhalí a uctívá se kříž, strojí se Boží hrob. Lidovými zvyky byly i Pašijové hry pojednávající o posledních dnech Ježíšova života (křížová cesta).

Dnes jste měli vstát již před východem slunce, abyste se omyli čistou vodou ze studánky a byli tak chráněni před nemocemi po celý rok. 

Svoji magickou sílu má také země, která se na malou chvlíli otevírá. Jestlipak víte, co na takovém místě může poctivý člověk najít? Odpověď naleznete zde.

Tento den se věřilo, že se nesmí:

  • Prát prádlo (Kristova krev)
  • Hýbat se zemí, orat, kopat (úcta k matce zemi)
  • Nic si nepůjčovat z jiných domácností

V tento den se doporučuje:

  • plavit dobytek a chránit ho tak před nemocemi
  • omývat se v potoce před ranním východem slunce
  • v místech kvetoucího kapradí nebo modravého plaménku hledat v otevřené zemi poklady

 

 

Připravované akce

Aktuálně

Podpořte spolu s námi nově vznikající umělce v oblasti filmové tvorby.

V dnech 26. a 27. července 2021 proběhne v interiérech a okolí Mlýna Týniště čp. 27 natáčení absolventského filmu kameramanky Heleny Fikerové, studentky FAMU. V úterý 27. července bude pro návštěvníky uzavřen vstup do interiéru Mlýna Týniště čp. 27. Po ukončení natáčení budou prohlídky na mlýně obnoveny. Prosíme návštěvníky, aby spolu s námi pomohli vytvořit nerušený prostor pro vznikající krátký film a o aktuální situaci se informovali u našich průvodkyň na pokladně muzea v domě z Loubí. 

Více

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka