Bílá sobota

Bílá sobota je posledním dnem svatého třídenní. Uzavírá se také postní období. 

Před vchodem kostela se světí oheň, od kterého se zapálí tzv. paškál (velikonoční svíce). Poznáte paškál mezi ostatními svíčkami? Přiřaďte názvy svíček k obrázkům.

Řešení naleznete zde.

Mnohde býval zvyk dávat uhlíky z posvěceného ohně za trám domu jako celoroční ochrana před požárem.

V noci se v kostele slouží vigilie Vzkříšení, kdy se připomíná zmrtvýchvstání Ježíše Krista a tedy podstata křesťanské víry.

Připravované akce

Velikonoce

Dům z Loubí - krátkodobé výstavy
Zážitkový a vzdělávací program pro předškolní a školní děti. Tradice a výroba zvykoslovných předmětů, pečení v kachlovém…

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka