Všední den v adventním čase (11. prosinec)

Adventní období, to jsou u našich předků i dny věnované běžným denním činnostem. Ustaly práce na poli, ale zvířatům je stále potřeba věnovat péči.

Koně, krávy, voli, husy, slepice potřebují čistou vodu, nakrmit či podestlat.

Otázka:

Víte, k čemu se používali voli?

a) zapřahali se do žentourů a žebřiňáků

b) na vyjížďky do přírody

c) k připouštění krav (aby kráva měla tele)

 

K obvyklým činnostem během dlouhých zimních večerů patřilo spřádání lnu na kolovratech a draní peří. Lidé se scházeli v jedné světnici, kde se topilo, svítilo a samozřejmě zpívalo a vyprávělo.

Dračky (starší ženy, které derou peří) dostávají hrst peří a postupně z každého pera otrhávají ručně peří, dokud nezbude tzv. pápěrka. Sedrané peří se podstrkuje pod mísy, pápěrka se hodí pod stůl.

Z dlouhého husího peří se vyráběla pomůcka do kuchyně, která se používá i v dnešní době na vymaštění plechů nebo potírání pečiva vajíčkem.

Otázka:

Vyberete název pro tuto pomůcku?

a) potíračka

b) brkovačka

c) peroutka (mašlovačka)

 

Správné odpovědi:

a) Voli se používali k zapřahání do žentourů a žebřiňáků.

c) Z husího peří se vyráběla peroutka (mašlovačka).

 


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka