Tři králové (6. leden)

Na Tři krále končí Vánoce. Je tomu tak od doby, kdy na Štědrý večer našel své místo v našich domovech vánoční stromeček.

V časech, kdy se stavěl pouze betlém tomu tak nebylo. Betlém se stavěl postupně a byl vyzdoben zeleným chvojím a mechem. Ježíšek se vkládal ve štědrovečerní době a Tři králové do příběhu vstupovali 6. ledna. Takto upravený zůstával vystavený až do Hromnic.

Proč se ponechaly betlémy do Hromnic tj. 2. února?

Připomeňme známou pranostiku:

Na Hromnice o hodinu více“ — znatelně se začíná prodlužovat den a lidé se již těší na jaro.

V katolických zemích se tento den píše svěcenou křídou nad dveře zkratka K+M+B a příslušný rok (v letošním roce tedy K+M+B +2021)

Pod písmeny jsou schovány jména tří králů, znáte je?

Mezi písmeny se píše plus, znáte význam tohoto symbolu?

a) neznamená to vůbec nic

b) jedná se o křížky, který symbolizují otce, syna a Ducha svatého

c) jedná se o plus jako symbol toho, že se Tři králové klaněli spolu Ježíškovi

Dle příběhu z bible se přišli poklonit Ježíškovi jako Mesiáši a přinesli mu dary. Z následujících možností vyber jeden dar, který mu nedonesli:

a) peníze

b) kadidlo

c) myrhu

 

Odpovědi:

- Na Hromnice dříve končívala vánoční doba a až tehdy se uklízely betlémy.

- Jména tří králů jsou: Kašpar, Melichar a Baltazar.

- b) V nápisu K+M+B+ se jedná se o křížky, který symbolizují otce, syna a Ducha svatého.

- a) Tři králové nepřinesli peníze.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka