Svátek s. Štěpána (26. prosinec)

V tento den se chodí navštěvovat rodiny, vyměňují si dárky a přejí mnoho úspěchů a zdarů.

Ještě v 19. století byl velmi oblíbeným dnem pro koledování, kdy se zpívala speciální koleda. Určitě ji znáte: Koleda, koleda Štěpáne! …..

Pokračujte, alespoň celou první sloku!

Odpověď:

Koleda, koleda Štěpáne!

Co to neseš ve džbáně?

Nesu, nesu koledu,

upad jsem s ní na ledu,

psi se na mě sběhli,

koledu mi snědli.

 

Co myslíte, že si vykoledovali:

a) trochu jídla a při troše štěstí drobný peníz

b) stavebnici lego

c) vždy pouze peníze

 

Odpověď:

a) Vykoledovali si rochu jídla a při troše štěstí drobný peníz.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka