Štědrý den (24. prosinec)

Připomeňme si, že tento den je třeba držet půst. Kdo zvládne nejíst až do večeře, určitě uvidí zlaté prasátko.

V rámci půstu bychom určitě neměli jíst maso (výjimkou je ryba). Během dopoledne pomůžete tím, že postavíte betlém. Základem všeho jsou jesličky a tzv. svatá rodina.

Dokážete pojmenovat členy svaté rodiny?

a) Adam, Eva, Ježíšek

b) Marie, Ježíš, sv. Petr

c) Josef, Marie, Ježíšek

Víte, kdy se má vkládat Ježíšek do jesliček a proč?

Odpověď:

Ježíšek se vkládá do jesliček až večer, po vyjití první hvězdy. Narodil se totiž 25. 12. a naši předci určovali nový den po vyjití první večerní hvězdy. Proto chodí Ježíšek až po večeři.

Na štědrovečerním stole by se mělo objevit vše, co se daný rok urodilo. Nasypte do misky ořechy, křížaly a naleštěte jablíčka.

Chybět by neměla ani vánočka!

A abyste měli v příštím roce hodně peněz, je potřeba sníst např. čočkovou polévku. (čím více semen tím více peněz)

Štědrý večer je pochopitelně magický a můžeme se věnovat věštění budoucnosti. Rozkrojte jablíčko či rozpulte vlašský ořech. Nad stolem má štěstí přinést jmelí. V průběhu večeře by neměl nikdo vstávat od stolu a na stole by mělo ležet připraveno sudý počet příborů, aby si pro lichého nepřišla smrt.

Vzpomeňme také na domácí zvířátka. Vždyť i pro ně chceme zdraví po celý rok.

Hospodyně, kterým záleželo na zdraví dobytčat pekly v předvečer Štědrého dne figurky domácích zvířat. O půlnoci Štědrého dne hospodář zavěsil nad stání dobytčat a koní, nade dveře kurníků i nad psí boudu. Každé zvířátko mělo svou kouzelnou postavičku. Po celý příští rok nepotřebovalo hospodářství pomoc báby kořenářky ani veterináře.

Z vánočního stolu ochutnaly i krávy a kozy, které pak dojily sladké mléko, prasátka rychle přibývala na váze a slepice snášely velká vejce. Zbytky od večeře se dávaly stromům, aby měly dostatek ovoce.

Studánka dostávala ze štědrovečerního stolu jablko a ořech, aby dávala dobrou vodu.

Kosti z ryby hospodář zakopával na zahradě, aby se o ně  popíchal krtek a utekl k sousedům.

Mezi oblíbené magické zvyky patří pouštění lodiček či světel. Stačí nám k tomu mísa (nejlépe porcelánová), ½ skořápky z vlašského ořechu, krátká svíčka (můžeme si ji vyrobit tak, že odřízneme kousek z delší na stromeček). Do mísy napustíme vodu. Svíčku nahřejeme zespoda a přilepíme do skořápky. Každý by si měl svou lodičku vyrobit sám. Svíčku zapálíme a opatrně pustíme na vodu. Nikdy nepouštějte lodičky sami! Nejlépe je pouštět pod dozorem celé rodiny :-))

Když se svíčky drží pohromadě, zůstane pohromadě celá rodina i v příštím roce.

Odpověď:

C) Svatá rodina jsou sv. Josef, sv. Marie a sv. Ježíšek


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka