Boží hod vánoční (25. prosinec)

O vánočních svátcích chodívali koledníci od vesnice k vesnici s malým betlémem. Zpívali koledy, které vyprávějí o té události, jak se narodil spasitel.

Zkuste se do vánoční koledy zaposlouchat a všimnout si, že je tam příběh o Ježíškovi schovaný.

Zkuste následující koledu doplnit:

Pastýři, nespěte, hej ....... nespěte!

K ....... pospěšte, hej k Betlému pospěšte.

Zda-li jste to ......., neviděli na nebi.

Co se stalo o ....... při slavném narození.

Po příchodu Mesiáše, jaké to podivení.

Poslyšte, bratrové, slyšte ...... nové.

V městečku Betlémě, leží dítě na .....

Všichni už tam spěchají, .... své mu dávají.

Pojďte rychle Kubo, Manko, ......... spatříme.

V Betlémě tam u ........ jemu se pokloníme.

slova k doplnění: pastýři, jesliček, dary, půlnoci, Betlému, jezulátko, seně, znamení, koledy

 

Odpověď:

Pastýři, nespěte, hej pastýři nespěte!

K Betlému pospěšte, hej k Betlému pospěšte.

Zda-li jste to znamení, neviděli na nebi.

Co se stalo o půlnoci při slavném narození.

Po příchodu Mesiáše, jaké to podivení.

Poslyšte, bratrové, slyšte koledy nové.

V městečku Betlémě, leží dítě na seně.

Všichni už tam spěchají, dary své mu dávají.

Pojďte rychle Kubo, Manko, jezulátko spatříme.

V Betlémě tam u jesliček jemu se pokloníme.


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka