Advent

Adventem se nazývá období příprav před vánočními svátky. Začíná čtyři neděle před Vánocemi. První adventní nedělí začíná také nový liturgický (církevní) rok.

Advent

V průběhu adventního období se budeme věnovat zvykům, které souvisí se svátkem určitého světce. Pro začátek, na zahřátí, jsme pro vás vybrali světce s jejich atributy. Atributy jsou předměty, které charakterizují vyobrazenou osobnost, slouží jako pomůcka k vyjádření či k objevení její totožnosti. Individuální atributy konkretizují události ze života světců nebo z vyprávění legend. U mučedníků bývá atributy vyjádřen i způsob jejich umučení.

Úkol: Doplňte správně názvy atributů do textu se jmény světců. Nápovědou jsou Vám obrázky atributů.
Sv. Ondřej
atributem je……., na kterém byl ukřižován
Sv. Barbora
atributem je…….., do které ji nechal zavřít její otec, aby ji uchránil před světskými svody
Sv. Mikuláš
atributem je biskupská…….., protože zastával biskupský úřad
Sv. Ambrož
atributem je……., protože se stal patronem včelařů
Sv. Lucie
atributem je…….., jako symbol světla, protože Lucie mívala svátek na slunovrat a platilo ono přísloví
 „Sv. Lucie noci upije a dne nepřidá“
Sv. Štěpán
atributem je…….., protože byl ukamenován

(Nápověda: kříž, svícen, věž, berla, kámen, úl)

      

 

 

Správná odpověď:

sv. Lucie - svícen

sv. Ondřej - kříž

sv. Barbora - věž

sv. Mikuláš - berla

sv. Štěpán - kámen

sv. Ambrož - úl

 


Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka