Pronájem prostor, ceník služeb

Ceník služeb pro rok 2024

Platný od 1.1.2024

                                                                                                                                        

Volný vstup do muzea (areál Vesnice) - 2.5.2024; 18.5.2024, 6.6.2024

 • Základní vstupné „dospělý“: návštěvníci Muzea v přírodě Zubrnice starší 18 let
 • Snížené vstupné: studenti (15-26 let), držitelé Evropské karty mládeže EYCA, držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP nad 18 let
 • Žáci (6-15 let)
 • Rodinné – 2 dospělí a až 4 děti do 15 let
 • Vstup zdarma:

-    děti do 6 let věku v doprovodu rodičů (vyjma organizovaných skupin)

-    držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu; držitelé průkazu ZTP do 18 let

-    držitelé karty AMG, ICOM, ČSMP, ZMS, ÚMPS, SMWP

-    dětské domovy a vesničky SOS na základě předchozí písemné objednávky

-    tisk

-    zaměstnanci Ministerstva kultury ČR a jeho příspěvkových organizací

 • Zvíře – bez poplatku. Všechna zvířata (pes, kočka, fretka aj.) musí být s bezpečným náhubkem, držena na krátkém vodítku!
 • Vstupné na akce:
  • Velikonoce; Podzim na vesnici; Vánoce základní 100,- Kč/ snížené  70,- Kč
  • motivační sleva pro návštěvníky, kteří využijí dopravu Zubrnickou muzeální železnicí (od 1.6.2024), základní 70,- Kč
 • Mimosezónní vstupné (leden – březen, listopad – prosinec) – prohlídka mimo otevírací dobu/sezónu je možná pouze pro min. 15 osob po předchozí telefonické/mailové domluvě (tel. 475 228 267, e-mail: muzeumzubrnice@nmvp.cz) s příplatkem 100 % k běžnému vstupnému
 • Další kategorie vstupného (edukační programy, kulturní pořady) na www.nmvp.cz

 • Permanentka do Muzea v přírodě Zubrnice – 300 Kč
  • platná na 5 vstupů pro jednu osobu na jeden den do všech areálů, včetně programů
  • nelze využít pro komerční účely
  • nelze čerpat více slev najednou
  • platnost 12 měsíců
 • Průvodcovské služby: poplatek ke vstupnému za průvodcovské služby  400,- Kč za jednu výpravu s výkladem v cizím jazyce (nutno objednat předem)
 • Další kategorie vstupného (edukační programy, kulturní pořady) na www.nmvp.cz

Ceny nájmů:

Pro níže uvedené ceny nájmů platí:

  • v případě krátkodobého nájmu prostor (do 48 hodin) bude k cenám připočteno DPH 21%
  • v případě dlouhodobého nájmu prostor (nad 48 hodin) DPH není účtováno
 • Zubrnice čp. 75 dům z Loubí (rychta) - přednáškový sál (kapacita 30 míst):

- základní sazba                                                    2 000, - Kč/den

-  kuchyňka (základní vybavení)                           200,- Kč/den

- zapůjčení audio-vizuální techniky                    200,- Kč/den

 • Zubrnice čp. 75 dům z Loubí (rychta) - světnice:

- základní sazba                                                    2 000,- Kč/den

 • Hospoda Zubrnice čp. 74 (kapacita 30 míst):

- základní sazba                                                        2 000,- Kč/den

 

Ceny pronájmů a dalších služeb pro účastníky (demonstrátory,  řemeslníky, prodejce) v rámci programové nabídky roku 2024

Na akcích pořádaných  Muzeem v přírodě Zubrnice platí pro rok 2024 tyto ceny pronájmů a služeb s nimi spojených: 

- poplatek za pronájem stánku (2 x 3 m):           200,- Kč/den

- paušál za připojení elektrické energie:              50,- Kč/spotřebič/den

- poplatek za prodejní místo:                              250,- Kč/den   (prodejce obecně)

         (standartní rozměr stánku 2x3m)                          150,-Kč /den   (prodejce vybraného sortimentu)

                                                                                                  0,-Kč/den   (předvádění řemesla)

          Ceny za stánky s občerstvením jsou stanoveny individuálně dle sortimentu a velikosti stánku.

                                                                                              

Ceník služeb a nájmů za přípravu a realizaci spolupráce s televizním a filmovým štábem, za zpětnou instalaci expozic Muzea v přírodě Zubrnice

     Využití expozičních areálů MPZ a dalšího provozně technického a sbírkového vybavení se řídí platnými předpisy a je možné na základě písemné žádosti adresované řediteli MPZ v dostatečném časovém předstihu. Po kladném posouzení podané žádosti je žadatel vyzván k jednání a následnému podepsání smlouvy. 

     V případě, že charakter natáčení vyžaduje účast dozorujících pra­covníků muzea či odborného garanta expozice, bude součástí smlouvy o natáčení ujednání o honoráři, který hradí nájemce navíc ke stanovené částce.

     Smlouva může formulovat zmírnění poplatků či jejich prominutí v případech, kdy se jedná o dohodnutou formu propagace muzea, naučné, nebo kulturně – vzdělávací pořady.

Kategorie – ceny:

 • uzavření areálu, nebo vybraného objektu pro návštěvníky, zejména z důvodu natáčení, zahrnuje také přípravu expozic (-e) objektu (-ů) pro natáčení včetně např. výběru předmětů využitelných pro natáčení, vyklizení objektu (-ů), uložení předmětů na bezpečné místo, konzervace a další potřebné ošetření, zpětnou instalaci expozice:
  • areál Historické vesnice                                     20. 000,- Kč/den;
  • areál Mlýnského údolí                                       10. 000,- Kč/den;
  • jednotlivý objekt                                                     8. 000,- Kč/den;
  • výše uvedených nájmů se nevztahuje na objekty uvedené v Ceníku služeb a nájmů
 • využití pouze vybraného objektu nebo objektů, popř. venkovních expozic v areálu při zachování návštěvnického provozu muzea:
 • bez úpravy expozice zákl. sazba       3.000,-Kč/den/objekt
 • s úpravou expozice dle požadavku nájemce (zejména vyklizení objektu, uložení předmětů z expozice na bezpečné místo, konzervace a další potřebné ošetření, zpětná instalace expozice):
 • individuální kalkulace, od 5.000,- Kč /den/objekt;
 • výše uvedených nájmů se nevztahuje na objekty uvedené v Ceníku služeb a nájmů

 • ceny za využití energeticko - technického zázemí muzea:
  • energetika velkoodběr, energetika maloodběr, zemní plyn, dodávka vody, stočné – dle platných cen
  • režijní náklady spojené s přípravou odběrných míst dle individuální kalkulace,
  • vodoinstalace včetně topení 320,-Kč bez DPH + použitý materiál
  • elektroinstalace 340,-Kč bez DPH + použitý materiál
 •  pokud není uvedeno jinak, je DPH účtováno dle platné sazby

Využití/zápůjčka předmětů ze sbírkových fondů pro natáčení se řídí podle platných předpisů. Cena je stanovena individuálně a uvedena do smlouvy o zápůjčce sbírkového předmětu.

 

Kontakty

Lenka Pfeiferová

zástupce ředitelky

lenka.pfeiferova@nmvp.cz
+420 777 231 556

Připravované akce

Aktuálně

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka