Zaniklé obce pod Bukovou horou

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Fenomén zaniklých obcí se u nás pojí převážně s proměnou našeho pohraničí, ke které došlo v
důsledku vysídlení původních obyvatel. Nejinak tomu je i nedaleko Zubrnic. Výstava, pořádaná ve
spolupráci s Archivem města Ústí nad Labem, představí historii, současnost a zejména atmosféru
zdejších zaniklých obcí usazených v romantické divočině pod Bukovou horou.

Kurátor výstavy

MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka