Jiří Kubový - objekty

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Instalace malíře a tvůrce objektů žijícího v Ústí nad Labem, který se ve své práci věnuje výlučně krajině a fenoménům s ní spjatými.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka