Noc kostelů

Komentovaná prohlídka
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Netradiční večerní prohlídka kostela sv. Máří Magdalény v Zubrnicích


MgA. Karel Konopka

kurátor sbírek

karel.konopka@nmvp.cz
+420 770 179 625

Specializace: tradiční lidová kultura

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka