Jaroslav Prášil – Radosti (krátkodobá výstava)

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Výstava zaměřená na propojení výtvarného umění a lidového řemesla představí průřez tvorbou profesora Jaroslava Prášila.

Výstava bude rozdělena do tří základních částí. První představí cestu lnu od rostliny po autorský šperk, dále háčkovanou krajku a výtvarné projevy ve formě grafických tisků tvořených technikou suché jehly a autorských listů ručního papíru. Výstava tak ukáže jedinečnou originalitu mnohovrstevnaté tvorby Jaroslava Prášila. Představí jej především jako osobnost, nacházející velkou část inspirace i v prostředí lidové kultury, které ovšem jen slepě nenásleduje, ale dále jej obohacuje o potřebný originální přesah.

Komentované prohlídky výstavy: termíny nejsou zatím dány

Lektorované vzdělávací programy k výstavě: termíny nejsou zatím dány

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka