Jaroslav Prášil – Radosti (krátkodobá výstava)

Výstava
20 Kč (společná s prohlídkou domu z Loubí)

Výstava zaměřená na propojení výtvarného umění a lidového řemesla představí průřez tvorbou profesora Jaroslava Prášila.

Pozvánka Jaroslav Prášil "Radosti"

Výstava bude rozdělena do tří základních částí. První představí cestu lnu od rostliny po autorský šperk, dále háčkovanou krajku a výtvarné projevy ve formě grafických tisků tvořených technikou suché jehly a autorských listů ručního papíru. Výstava tak ukáže jedinečnou originalitu mnohovrstevnaté tvorby Jaroslava Prášila. Představí jej především jako osobnost, nacházející velkou část inspirace i v prostředí lidové kultury, které ovšem jen slepě nenásleduje, ale dále jej obohacuje o potřebný originální přesah.

Komentované prohlídky výstavy: termíny nejsou zatím dány

Lektorované vzdělávací programy k výstavě: termíny nejsou zatím dány

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka