Pravidla soutěže

Pravidla „ADVENTNÍ SOUTĚŽ O ČESTNÉ VSTUPENKY DO NÁRODNÍHO MUZEA V PŘÍRODĚ“, realizované na FB stránkách a webu Národního muzea v přírodě, p.o.

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „ADVENTNÍ SOUTĚŽ O ČESTNÉ VSTUPENKY DO NÁRODNÍHO MUZEA V PŘÍRODĚ“ (dále jen „soutěž“) je NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ, p.o. se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČO: 00098604, DIČ: neplátce

 (dále jako „pořadatel“ nebo „nmvp.cz“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 30. 11. 2020 00:00 hodin do 24. 12. 2020 23:59 hodin. Bude rozdělena do čtyř příslušných týdenních sekcí:

30. 11. – 6. 12. (s losováním 7. 12.)

7. 12. – 13. 12. (s losováním 14. 12.)
14. 12. – 20. 12. (s losováním 21. 12.)
21. 12. – 24. 12. (s losováním 28. 12.)

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na www.nmvp.cz a na Facebooku pořadatele s odkazem na tato kompletní pravidla.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu svého povolání, která je starší 18 let a která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“).

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní otázky formou „adventního kalendáře“ budou zveřejňovány na www.nmvp.cz 1 x týdně perioricky v pondělí od 30.11. (vždy otázky na příslušný adventní týden). Již realizované soutěžní otázky zůstanou zveřejněny na www.nmvp.cz po celou dobu soutěže.

4.2 Výhercem ceny se stane ten Účastník, který správně odpoví na soutěžní otázky příslušného týdne a bude náhodně vylosován. Každý vylosovaný výherce obdrží 2 čestné vstupenky do Národního muzea v přírodě na rok 2021 označenou jako “výhra” popsanou v bodě 5.1. Tato vstupenka opravňuje ke vstupu do areálů Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Muzea v přírodě Vysočina, Muzea v přírodě Zubrnice a Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích.

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní otázky jen jednou. Vyhrát může v rámci každé soutěže také pouze jednou.

4.4 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit, a to z důvodu nedodržení uvedených pravidel soutěže.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy 4 čestné celoroční  vstupenky  pro 2 osoby ke vstupu do poboček Národního muzea v přírodě (tj. do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, do Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech, do Muzea v přírodě Vysočina s areály na Veselém Kopci a v Hlinsku, do Muzea v přírodě Zubrnice) na rok 2021. Každá vstupenka platí pro vstup i na muzei pořádané akce.

5.2 Výherce bude o výhře informován na Facebooku Národního muzea v přírodě a na www.nmvp.cz průběžně po ukončení každého týdne soutěže (tj. 7. 12.; 14. 12.; 21. 12. a 28. 12.) a současně bude vyzván k doručení údajů dle bodu 5.4.

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který bude vylosován dále.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Národnímu muzeu v přírodě poskytnout své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo).

5.5 Pokud pořadateli výherce nedoručí údaje pro zaslání výhry do 14 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na svém Facebook profilu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.nmvp.cz, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“).

6.3 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30. 11. 2020.