Odpovědi 4. kolo

Zajímá vás, jak jste si vedli v soutěži? Zkontrolujte si správné odpovědi níže, jsou mezi ostatními vyznačeny tučným písmem

21. 12. OTÁZKA

Během adventu se dodržoval přísný půst. Lidé se museli vzdát zábav a střídmost se projevila i v jídle a pití. Součástí jídelníčku na Valašsku byla i kvaka. Víte, která plodina se takto nářečně nazývala?
Vyberte správnou odpověď.

a) Řepa
b) Tuřín

c) Vodnice

Tuřín je kořenová zelenina pěstovaná pro bulvu. Má bohaté využití v kuchyni.  Aby se uchovala co nejdéle, sušila se krájená na plátky. Na Valašsku kousky tuřínu dokonce užívaly maskované postavy v adventních obchůzkách jako špičaté strašidelné zuby nebo se sušené kostičky navlékaly na nitě a tvořily řetězy na stromeček.

22. 12. OTÁZKA

Zábavou pro děti o adventu bylo vystřihování betlémových figurek a sestavování betlému. Součástí betlému jsou i postavy tří králů, které v něm 24. prosince ještě nestály a přidávaly se do něj až v lednu? Víte, jak se jmenují?
Vyberte správnou odpověď.

a) Baltazar, Pankrác a Servác
b) Melichar, Medard a Kašpar
c) Kašpar, Melichar a Baltazar

Jsou to figurky tří králů, kteří vyšli na cestu v době, kdy se narodil Ježíšek. K jeho rodišti je vedla jasná hvězda svítící nad Betlémem. Dary Ježíškovi donesli později, ne v den, kdy se narodil.

23. 12. OTÁZKA

Co to byla pučálka?
Vyberte správnou odpověď:

a) Speciální druh koledy, při níž koledníci na Nový rok přáli, aby hospodářům úroda v příštím roce dobře napučela (tzn. vzešla).
b) Lidový hudební nástroj zhotovený z měchuřiny naplněné hrachem.
c) Pokrm připravený z naklíčeného hrachu, který se také pojídal o Štědrém večeru. 

24. 12. OTÁZKA

Štědrý den byl posledním dnem adventního období. Zároveň byl časem různorodých zvyků a obyčejů. I díky jednomu učenci, rodem ze střední Moravy, víme, že štědrovečerní zvyky a tradice byly v Čechách známé i ve středověku. Víte, jak se jmenoval tento mnich břevnovského kláštera?
Vyberte správnou odpověď.

a) Albík z Uničova
b) Jan Milíč z Kroměříže
c) Jan z Holešova

Benediktinský mnich Jan z Holešova (1366–1436) sepsal mj. traktát s názvem O sedmi štědrovečerních zvycích, kde popisuje některé lidové zvyky Štědrého večera (mj. půst, almužna a pohoštění, krájení ovoce, kladení slámy na podlahu či vzájemné obdarování). Albík z Uničova (asi 1358–1427) byl osobní lékař Václava IV a pražský arcibiskup. V době husitských válek musel ze země uprchnout. Naopak Jan Milíč z Kroměříže (1320 až 1325 – 1374) byl populární reformní kazatel a jeden z předchůdců Mistra Jana Husa.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka