Odpovědi 3. kolo

Zajímá vás, jak jste si vedli v soutěži? Zkontrolujte si správné odpovědi níže, jsou mezi ostatními vyznačeny tučným písmem

14. 12. OTÁZKA

Jedním se symbolů adventního období se stal adventní věnec se čtyřmi svíčkami. Každá svíčka symbolizuje jeden adventní týden. Víte, kdy a kde se poprvé objevil adventní věnec? V závorce je uveden název současného státu.
Vyberte správnou odpověď.

a) V roce 1223 (Itálie)
b) V roce 1796 (Česká republika)
c) V roce 1839 (Německo)

Někdy se uvádí i rok 1838. Hamburský teolog Johann H. Wichernen (1808-1881) vytvořil adventní věnec ze starého kola, aby usnadnil čekání na Štědrý den dětem z místního chudobince. Tento věnec měl původně 19 červených svíček a 4 bílé. Každý den se zapalovala jedna svíčka, bílé svíčky pak na jednotlivé adventní neděle. V roce 1223 byly Františkem z Assisi (1182–1226) vytvořeny první jesličky (betlém) a v roce 1796 složil  skladatel Jakub Jan Ryba (1765–1815) svoji nejznámější vánoční skladu s názvem Česká mše vánoční (Hej mistře).

15. 12. OTÁZKA

Při adventních večerech se často vyprávěly příběhy a pohádky. Víte, jakou postavou z valašských pohádek byl špírek?
Vyberte správnou odpověď.

a) Líný čert
b) Skřítek
c) Duch, který hlídal poklad

Špírek se rodí z vejce černé slepice a hospodáři plní jeho přání, radí mu co a jak dělat, často jej dovede i k obrovskému bohatství. Může mít postupně tři majitele, ale toho posledního vždy odvede do pekla.

16. 12. OTÁZKA

Období kolem Vánoc bývalo mnohde spojováno s vykuřováním a tedy očistou domů. Vůně kadidla, myrty nebo santálového dřeva měly magickou moc — ochraňovaly před zlými silami a duchy. Používaly se i různé bylinky. V Krušnohoří se proslavila soustružená schránka pro vonné kužele tzv. františky.
Z následujících variant vyberte správný název pro takovouto soustruženou figurku:

a) Feurman
b) Kadidelník

c) Kouřníci či kuřáčci (Räuchman)

Kouřníci či kuřáčci se stali doslova módou adventních trhů, která se již v dnešním Česku moc nevidí. Na české straně Krušných hor je vyrábí firma NBW, s.r.o. v obci Nové vsi, od roku 1889.

17. 12. OTÁZKA

Děti dostávaly jako dárek perník, ovšem od současných, polévaných čokoládou nebo zdobených cukrovou hmotou byly polepeny barvotiskovými obrázky. Víte však, kde perník vzal své jméno?
Vyberte správnou odpověď:

a) od koření – černého pepře
b) od perné, těžké práce s těstem
c) od pernice – hliněné mísy pro zadělání těsta

Černý pepř byl součástí receptur na perník už od středověku. Latinský název je Piper nigrum a odtud název perník.

18. 12. OTÁZKA

Který druh vánočního cukroví podle Vašeho názoru patří mezi nejstarší?
Vyberte správnou odpověď.

a) Zázvorky, boží milosti, linecké.
b) Pracky, vanilkové rohlíčky, linecké.
c) Vanilkové rohlíčky, oříškové kuličky, pusinky.

19. 12. OTÁZKA

Které město nebo obec na Valašsku proslulo výrobou skleněných foukaných vánočních ozdob na stromeček?
Vyberte správnou odpověď.

a) Valašské Meziříčí
b) Karolinka
c) Vsetín

Již mezi světovými válkami kompletovali podomácky obyvatelé Vsetínska skleněné vánoční zboží dodávané místní sklárnou. V roce 1954 vzniklo Sklářské lidové družstvo, jehož výrobním programem byla výroba ručně foukaných a malovaných vánočních ozdob. Družstvo funguje dodnes, ovšem pod jiným názvem.

20. 12.  OTÁZKA

Výroba drobných dřevěných hraček, ale také typických vánočních kolotočů, pyramid nebo svícnů, se staly důležitým přivýdělkem i obživou obyvatel svého času nejlidnatějších hor u nás. Odkud tyto výrobky pocházejí?
Vyberte správnou odpověď.

a) Krkonoše
b) Jizerské hory
c) Krušné hory

Domácí výrobou si lidé žijící na horách výrazně přivydělávali. Mnohdy peníze takto získané byly i jediným příjmem rodin, zejména v době, kdy upadala těžba rud nebo se začala rozvíjet těžba průmyslová. Krušnohorská hračka se stala pojmem, ale na naší straně po roce 1945 pomalu zanikla. Dnes tradici její výroby drží pouze jedna firma v Nové Vsi v Horách. Na české straně, ale zejména pak na straně Saské, se můžete s tímto fenoménem, který se stal předmětem mnoha sběratelů, seznámit v několika specializovaných expozicích.

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka