Odpovědi 2. kolo

Zajímá vás, jak jste si vedli v soutěži? Zkontrolujte si správné odpovědi níže, jsou mezi ostatními vyznačeny tučným písmem

7. 12. OTÁZKA

Dnes mají svátek Ambrožové. O jeho svátku večer se v některých vesnicích objevovala mužská maskovaná postava zvaná ambrož.  Kdo se jí obával?
Vyberte správnou odpověď.

a) Muži, kteří během roku trávili více času v hospodách než doma.
b) Ženy, které během uplynulého roku roznášely klevety. Maska ambrože jim hrozila proutěným koštětem.  
c) Děti, protože je honil a hrozil jim proutěným koštětem.

8. 12. OTÁZKA

Za dlouhých zimních večerů se v chalupách pravidelně držela tzv. černá hodinka a vyprávěly se různé příběhy ze života, ale i pohádky či pověsti. Snad nejznámější sběratel bájí a pověstí na Litovelsku, Konicku a Bouzovsku je rodák ze Zdětína u Prostějova. Vzpomenete si na jeho jméno?
Vyberte správnou odpověď.

a) Martin Strouhal (1907–1987)
b) František Müller (1910–1985)
c) František Továrek (1915–1990)

Zdětínský rodák a učitel Martin Strouhal byl autorem sbírek Báje a pověsti (1944) a Kytice pověstí (1947), které doplnily nezapomenutelné ilustrace Hugo Šilberského. Nicméně i ostatní dva se věnovali sběru slovesného folkloru. Učitel František Továrek sbíral pověsti a příběhy z Konicka a kněz František Müller se věnoval sběru pověstí z Drahanské vrchoviny, ale třeba i z Luhačovicka.

9. 12. OTÁZKA

Zpěvní ptáci, kteří přezimují v našich krajích jistě ocení, pokud jim přilepšíte na krmítko. Jestliže si najdete šikovné pozorovací místo, abyste ptáky nevyplašili, můžete je i sledovat. Vyberte z následujících možností trojici pěvců, kteří rádi na krmítko přilétají: 
Vyberte správnou odpověď.

a) výr velký, poštolka obecná, jiřička obecná
b) sýkora koňadra, hýl obecný, vrabec obecný
c) vlaštovka obecná, káně lesní, špaček obecný

10. 12. OTÁZKA

Víte, co to bylo nebo k čemu sloužil slúpek?
Vyberte správnou odpověď:

a) tenká dlouhá svíčka stočená do různých tvarů
b) čaj uvařený z okrájených jablečných slupek a koření
c) dřevěná noha lavice

Slúpek je tenká svíčka dlouhá i několik metrů stočená do klubíček, věnečků nebo i knížek tak, aby se mohla pohodlně nosit v ruce. Při hoření se svíčka postupně odvíjela. Ačkoliv vydávala jen malé světlo, stačila našim předkům, aby si jí mohli posvítit v kostele při ranních mších zvaných roráty.

11. 12. OTÁZKA

V zimním období se ženy a dívky často věnovaly předení lnu. Podle pověr však na jeden den v roce byla práce na kolovratu zakázána. Bylo tomu na svátek …
Doplňte správnou odpověď.

a) sv. Barbory
b) Nanebevzetí Panny Marie
c) sv. Lucie
Na svátek sv. Lucie byly zakázány práce jako předení nebo draní peří. Snad proto, aby si ženy odpočinuly od své práce. V předvečer svátku sv. Lucie obcházely stavení ženy zahalené v bílých plachtách a kontrolovaly, zda se někde nepřede nebo nedere peří. Pokud hospodyni při takové práci přistihly, všechnu práci ji zničily. 

12. 12. OTÁZKA

Při zimních přástkách ženy a dívky hromadně zpracovávaly na kolovratech len, konopí nebo vlnu na přízi. Při práci se hodně vyprávělo či zpívalo a také nebyla nouze o návštěvy chlapců a mužů. Víte, jak se jmenovalo pomocné nářadí, které sloužilo na zavěšení chomáče lnu nebo konopí?
Vyberte správnou odpověď.

a) vochle
b) přeslice
c) motovidlo

Přeslice je dřevěná tyčka zasazená do trojnožky. Stavěla se vedle kolovratu. Na horní část se nasouval dřevěný kužel s přichyceným chomáčem lnu nebo konopí. Vochle - prkénko s kovovými hřeby - se používala k vyčesávání lnu v poslední fází zpracování před samotným předením a na motovidlo se navíjela hotová příze. 

13. 12.  OTÁZKA

V tento tajemný den chodívaly bíle zahalené dívky  zvané lucky po chalupách a mlčky kontrolovaly, zda je v domácnostech řádně uklizeno. Případně vymetaly nečistoty a symbolicky i zlé síly. Víte, ze kterého města pocházela sv. Lucie? 
Vyberte správnou odpověď.

a) Syrakusy (Itálie) 
b) Betsaida (Izrael)
c) Nikomédie (Turecko)

Patronka světla sv. Lucie žila v Syrakusách na Sicílii. Byla tajnou křesťankou, kterou udal její zhrzený nápadník římským úřadům. Pro svou víru v roce 304 zemřela mučednickou smrtí (kat ji probodl hrdlo nožem). V Betsaidě v dnešním Izraeli se narodil sv. Ondřej, jeden z učedníků Ježíše Krista. Byl ukřižován v Achaii (Řecko) a jeho svátek připadá na 30. listopadu. Naopak Nikomédie je spjata s životem a mučednickou smrtí sv. Barbory, kterou si připomínáme 4. prosince.
 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka