Odpovědi 1. kolo

Zajímá vás, jak jste si vedli v soutěži? Zkontrolujte si správné odpovědi níže, jsou mezi ostatními vyznačeny tučným písmem. 

30. 11. OTÁZKA

Na sv. Ondřeje (Anderastagen) si vdavekchtivá děvčata ráda zavěštila. Dívky na papírové cedulky napsaly jména oblíbených chlapců. Lístečky vložily večer pod polštář a…  
Z následujících variant vyberte správné pokračování.

a) celou noc odříkávaly Otčenáš.  Za svítání sáhly pod polštář a vytáhly jeden papírek s osudovým jménem.
b) ulehly. Na nic nesměly myslet, nic dalšího dělat a ani se modlit Otčenáš. Po probuzení lísteček, který byl nejvíce pomuchlaný, byl ten pravý.
c) ráno, při zakokrhání kohouta, se podívaly na strop, kde se objevily iniciály budoucího ženicha.

1. 12. OTÁZKA

Co je označováno pojmem roráty?   
Vyberte správnou odpověď.

a) Mariánská mše konaná ráno v době adventu.
b) Podvečerní setkávání chasy k besedám v adventním čase. 
c) Postní pečivo z koblihového těsta ve tvaru trubiček.

2. 12. OTÁZKA

K tradičním zimním činnostem na venkově patřil i výmlat obilí. K tomu sloužil až do poloviny 19. století výhradně nástroj zvaný cep. Skládal se ze dvou dřevěných částí (držák a tlouk), které byly spojeny pomocí kožených řemínků nebo kovovým řetízkem. Víte, z jakého druhu dřeva se vyráběl tlouk (biják) – válec, kterým se přímo bilo do klasů?
Vyberte správnou odpověď.

a) Bříza
b) Buk
c) Smrk
Tlouk (biják) se vždy vyráběl z tvrdého dřeva (buk, dub) mj. proto, aby vydržel stále se opakující nárazy. Naopak držák (hůl) se zhotovoval z dřeva měkkého, mezi které patří dřevo březové nebo smrkové.

3. 12. OTÁZKA

V předvečer svátku svaté Barbory obcházely vesnicí maskované ženské postavy zvané barborky. Víte, co bylo jejich úkolem?
Vyberte správnou odpověď.

a) Roznášet svobodným dívkám třešňové ratolesti, aby si je daly do vázy.
b) Nabádat děti, aby byly hodné, poslouchaly rodiče a nezapomínaly se modlit.
c) Tančit a zpříjemnit lidem dlouhé zimní večery.

4. 12. OTÁZKA

Proč si dívky na svátek svaté Barbory dávaly do vázy třešňové větvičky?
Vyberte správnou odpověď.

a) Aby se větvičkou, která rozkvetla, ozdobil štědrovečerní stůl.
b) Svobodné dívky věřily, že pokud jim třešňová větvička vykvete do Štědrého dne, v příštím roce se provdají. 
c) Rozkvetlou větvičku si nechaly posvětit o půlnoční mši a věřily, že budou v příštím roce šťastné.
 

5. 12. OTÁZKA

Na českolipsku chodíval se svatým Mikulášem čert, který byl oblečený v dlouhé kápi, zabalený do kožešiny, měl ocas, kolem těla řetěz a v ruce pytel. Jak se mu říkalo?
Vyberte správnou odpověď.

a) Krampus
b) Teufel
c) Rumprich (Knecht Ruprecht)

6. 12. OTÁZKA

Sv. Mikuláš byl biskupem v městě Myra v Lýkii. Víte, v které dnešní zemi se toto místo nachází?
Vyberte správnou dpověď:

a) v Egyptě
b) v Turecku
c) v Bulharsku
Na místě někdejší antické Myry dnes stojí město Demre a spadá pod jihotureckou provincii Antalya.
 

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka