Žijící poklady aneb Šikovné ruce Nositelů tradice Pardubického kraje

„V rámci výstavy v domku čp. 178, která představí držitele titulu Nositel tradice Pardubického kraje, budou mít návštěvníci památkové rezervace Betlém v Hlinsku možnost setkat se každou sobotu v průběhu měsíců července a srpna s jedním z nich. Mohou se tak těšit například na ukázky výroby košíků, řezbářství, výrobky ze šustí a další,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

6. července Alena Bukvová, Lanškroun

Košíkářka. Ukázka a výroba pletení košíků na téma rybářství.

13. července Bedřich Šilar, Lanškroun

Řezbář zabývající se figurální tvorbou, výrobou loutek, marionet a betlémů se představí v domku čp. 178 na Betlémě v Hlinsku.

20. července  a 10. srpna Josef Fidler, Hlinsko

Ruční výroba žinylkových textilií. Komentovaná prohlídka proběhne v 9.30, 11.00 a 13.00 hodin v domku čp. 361 na Betlémě v Hlinsku.

27. července a 3. srpna Alena Tschöpová, Letohrad a Štefan Hrudka, Vlčkov

Pletení z šustí s Alenou Tschöpovou společně s činností řezbáře Štefana Hrudky, který se zabývá figurální tvorbou, výrobou betlémů a restaurováním tzv. kralických betlémů.

17. srpna Ladislav Chládek, Výprachtice

Tradiční hračky řezané ze soustruženého bloku se představí v domku čp. 178 na Betlémě v Hlinsku.

24. srpna Stanislav Baťa, Proseč

Výroba dýmek a fajfek.

31. srpna Lenka Kmošková, Sebranice

Pletení ošatek ze slámy bude k vidění v domku čp. 178 na Betlémě v Hlinsku.

www.nmvp.cz/vysocina

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Muzeum v přírodě Vysočina je od roku 2004 pověřeným Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji. Samospráva Pardubického kraje od roku 2014 umožnila oceňování řemeslníků udržujících tradiční řemesla a technologie. Od roku 2015 je jim udělován titul Nositel tradice Pardubického kraje.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce