Výstava Zaniklé obce pod Bukovou horou se otevírá veřejnosti

V sobotu 24. července od 15.00 bude na půdě Muzea v přírodě Zubrnice slavnostně otevřena výstava Zaniklé obce pod Bukovou horou. Ta vznikla ve spolupráci s Archivem města Ústí nad Labem. Veřejnosti bude přístupná do 30. října 2021.

Tematika zaniklých obcí je centrem pozornosti v mnoha koutech Česka. Zaniklé obce pod Bukovou horou byly jedny z prvních, kterým se dostalo intenzivnější péče a popularity díky ředitelům Archivu města Ústí nad Labem. Byla zde postupně zřízena vlastní turistická trasa a informace o Vitíně a dalších obcích se dostávaly do povědomí lidí,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Výstava představí nejen obec Vitín, ale i osady Velké Stínky, Stará Homole, samoty Mauerschin či Thunnovskou lesovnu. Zároveň se podíváme na historii jedné z výrazných dominant Ústeckého kraje – Bukové hory. K vidění budou vzácné snímky, vlastivědné studie či archiválie. Zpestřením budou pověsti a vyprávění posbírané z terénu od pamětníků, ale i ze starých německých periodik.

„Cílem výstavy je si představit i „druhý“ život těchto míst, který se začal psát od roku 2007. Nejedná se ovšem pouze o historický exkurz. Prostřednictvím aktivit pedagogů a studentů ústecké Filozofické fakulty a dalších osob se povědomí o zaniklých obcích postupně začalo rozšiřovat. A to díky pravidelným výpravám a specializovaným prohlídkám.  Kulisy rozpadajícího se Vitína se staly předmětem zájmu i aktivit divadelních a filmových. Tato delší dobu chystaná výstava je první částí většího projektu, který je věnovaný zdejším zaniklým obcím, a bude pokračovat doprovodným programem a vydáním publikace – průvodce, který toto téma obsáhne komplexněji.  To vše je výsledkem pokračující dlouhodobější úzké spolupráce Muzea v přírodě Zubrnice a ústeckého archivu. Výstava je prvním veřejným výstupem, který upomíná na historii regionu, obývaného do roku 1945 převážně německy hovořícím obyvatelstvem. Zubrnické muzeum se hodlá i do budoucna dále důsledně zabývat životem a kulturou původních českých Němců,“ uvedl Karel Konopka, kurátor výstavy.

Součástí výstavy bude i bohatý doprovodný program, křest zmíněné publikace, komentované prohlídky, otevření naučné stezky. Na samotný závěr dne je plánována i předpremiéra celovečerního filmu, který se v jedné ze zmíněných obcí natáčel.

Muzeum v přírodě Zubrnice je otevřeno pro návštěvníky denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 18.00. V sobotu 24. července se zde uskuteční poutní procesí k sv. Maří Magdaleně, jíž je zasvěcen místní kostel. Zároveň během dne budou návštěvníkům zpřístupněny další dvě výstavy v kostele – Daniel Hanzlík – výstava Dvojice a Pavel Mizera – výstava Hry.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka