Vybrané lidové obyčeje napříč rokem představí na Veselém Kopci

Muzeum v přírodě Vysočina připravilo na sobotu 25. května společně s Národopisným souborem Kohoutek z Chrudimi zajímavý program s názvem Lidové kalendárium aneb Když naprší, tak uschne.

„Program stylizovanou formou představí vybrané kalendářní obyčeje. Také návštěvníci budou mít možnost zapojit se a zahrát si například na masopustní veselí nebo posvícenskou zábavu. Program je zároveň oslavou kulatého výročí existence souboru Kohoutek,“ uvedla Ilona Vojancová, odborný pracovník Muzea v přírodě Vysočina a garantka programu.

 

10.30 až 12.00 hodin  Trocha povídání a hodně promítání

Zájemcům přiblížíme lidové obyčeje, s nimiž se mohou v Pardubickém kraji setkat. Víte, jak a proč se vodí maska jidáše? Co je to vlastně zábava zvaná Věneček nebo proč se dodnes někde stavějí a kácejí máje?

 

Časový harmonogram jednotlivých promítání:

10.30 – 11.10: Pardubický kraj a lidová kultura?

Ano, i v našem kraji se můžeme pyšnit tímto kulturním odkazem. Jaké obyčeje můžete v Pardubickém kraji vidět, případně prožít?

11.15 – 11.50: Stavění a kácení májí v Pardubickém kraji

Kde se tento obyčej udržuje? A jak vlastně v současnosti vypadá?

11.55 – 12.30: Stínání, honění či cepování kohouta

Povídání o obyčeji, který v minulosti obvykle provázel posvícení. Jeho proměna v současnosti a místa, kde vše můžete vidět i zažít.

Každé povídání bude doplněno promítáním krátkých dokumentů a fotografií.

 

13.30 až 16.00 hodin   Lidové kalendárium aneb Když naprší, tak uschne

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi letos slaví 40. narozeniny. Jeho řadami prošly desítky členů a postupně se proměňoval i souborový repertoár. Kohoutek zpracovává jednak tradiční lidovou látku založenou na tanečních choreografiích, divákům však představuje i programy, jejichž inspirace folklorním materiálem je volnější.

„Na Veselý Kopec přijíždíme pokaždé rádi. Tentokrát přivážíme site-specific připravené přímo pro areál Veselého Kopce, které diváky provede lidovými obyčeji během roku. Vyrazte tedy s námi od vchodu do muzea v přírodě ve 13.30 a nechte se provést nejen malebnými zákoutími Veselého Kopce, ale i českým lidovým rokem a jeho tradicemi,“ doplňuje pozvánku vedoucí souboru Šárka Kratochvílová. Více k programu na www.nmvp.cz.

Areál Veselého Kopce je přístupný v tyto dny návštěvníkům denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 17.00. Od května mohou návštěvníci, po předchozí objednávce, absolvovat nový prohlídkový okruh Len na Veselém Kopci, Každé úterý (květen – říjen) od 13.00 ve společnosti tkalce Josefa Fidlera.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka