Vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech přes léto ožije

Vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech, třetí areál Muzea v přírodě Vysočina, bude přes prázdninové měsíce (červenec – srpen) otevřen vždy v sobotu.

„Návštěvníci si mohou od 6. července každou sobotu užít přibližně půlhodinovou prohlídku jinak zavřeného hamru. Těšit se mohou na komentovanou prohlídku interiéru včetně prohlídky vybavení hamru, prohlídku drobného kovářského nářadí a rozpracované výkovky, v obnovené mlýnici na doklady starého českého mlynářství – krupník holendr  na výrobu krup z ječmene a jahelku  na výrobu jáhel z prosa,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech, jehož vznik je spjat s počátky samotné osady ve 14. století, byl obnoven mezi lety 1979 a 1981. Otevřen bude každou sobotu od 10.00 do 17.00. Poslední prohlídka začíná v 16.00.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce