Veselý Kopec uspořádá program věnovaný zemědělství na vesnici

V sobotu 13. srpna ožije Muzeum v přírodě Vysočina – expoziční areál Veselý Kopec – za zvuků cepů, mlátiček i burácením stabilního motoru díky tradičnímu programu Vezmi cep, pojď na mlat.

 

„Návštěvníkům se nabídne jedinečná možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin, jako jsou obilí, len nebo ovoce. Například se dozvědí, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se při tom používaly. Vedle mlácení obilí cepy představíme také výmlat pomocí ruční mlátičky a mlátičky poháněné stabilním motorem. Ukážeme, co to byl povříslovač a žernov, jak se zpracovávala vlna a drtilo zrno. Některé z těchto ukázek si návštěvníci budou moci vyzkoušet. V 10.00 a 13.00 hodin jsou také připravené komentované prohlídky „Příběh lněného semínka“ s panem Josefem Fidlerem, Nositelem tradice lidových řemesel,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka muzea v přírodě Vysočina.

Den svým vystoupením v areálu Veselého Kopce zpříjemní Dechová kapela Radovanka z Jiřic. Program nabídne také prodej výrobků lidových řemeslníků.

Trvání programu: od 9.00 do 17.00 hodin (areál Veselého Kopce otevřen od 9.00 do 18.00 hodin)
 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce