V Zubrnicích se pokračuje v opravách střech

Opravy střech mlýna Týniště čp. 27 a kolny u domu čp. 27 byly zahájeny v tyto dny v Zubrnicích.  Práce by měly být hotovy před koncem roku 2022 a celkových finanční objem je více než 6,8 mil. Kč vč. DPH, které jsou poskytnuty z prostředků Ministerstva kultury ČR.

„Střešní krytiny obou uvedených objektů již byly již dožilé a v havarijním stavu. Muselo se přistoupit k jejich výměně, ovšem bez zásahů do historických konstrukcí a do stávajícího provedení. Dojde i k výměně nutné části laťování, kontrole krovu a v případě kolny i k částečnému přezdění poškozeného zdiva severní opěrné stěny. Dále bude opraveno zdivo západní fasády a kamenných pilířů dvorní fasády. Východní štítová stěna bude uzavřena bedněnou stěnou. Napadené části krovu budou nahrazeny kopiemi se shodným provedením. U mlýna bude střecha pokryta štípaným šindelem, v případě kolny původními pálenými bobrovkami,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

 

Muzeum v přírodě Zubrnice je jediné muzeum v přírodě na severu Čech. Přibližuje bydlení, kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i jejich poválečnou proměnu. Otevřeno je pro návštěvníky denně, mimo pondělí, až do konce října.  15. a 16. října se zde uskuteční oblíbený program Podzim na vesnici.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo  koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce