V Hanáckém muzeu v přírodě se dokončuje oprava střechy hospodářské části Kameníčkova gruntu

Před samotným otevřením muzea a zahájením letošní návštěvnické sezony finišují nyní v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích opravy břidličné krytiny na objektu Kameníčkova gruntu čp. 54. Původně plánovaný červnový termín dokončení se podařilo splnit s předstihem. Celkové náklady se vyšplhaly na 1 729 168 Kč vč. DPH s tím, že část prací proběhla již v roce 2020.

Obytná a hospodářská část Kameníčkova gruntu z roku 1876 a přilehlé zahrady se špaletovými stodolami jsou součástí prohlídkového okruhu Hanáckého muzea v přírodě. Návštěvník se v rámci komentované prohlídky seznámí nejen s historií obce a gruntu, ale především s každodenním – často velmi těžkým a namáhavým – životem na hanáckém statku v 19. století a první polovině 20. století. V první části prohlídky si zájemce prohlédne mj. kuchyň, světnici, tzv. oficírskou světničku či řemeslnou dílnu; jednotlivé místnosti jsou vybaveny dobovým venkovským mobiliářem. V prvním patře může také zhlédnout putovní výstavu Jízda králů na Hané / Lidový obyčej v proměnách času. Následně návštěvník zavítá do hospodářské části gruntu a seznámí se, jak se dříve pralo nebo jak vypadal chlév pro hospodářská zvířata. Druhá část prohlídky zavede návštěvníka do zahrady a sadu s novou výsadbou historických ovocných stromů. U první špaletové stodoly získá informace o každoročních zemědělských pracích na hanáckém statku. V závěru komentované prohlídky se může zájemce na vlastní oči seznámit s průběhem transferu a výstavby unikátní raněnovověké roubené stodoly ze Skaličky  na Hranicku a expozicí zemědělských strojů a nářadí, která je instalována ve druhé špaletové stodole. 

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce