Transferovaná stodoly ze Skaličky se otevírá veřejnosti

V Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích u Olomouce se ve čtvrtek 26. května slavnostně otevřela transferovaná téměř pět století stará roubená stodola z obce Skalička u Hranic. Navazovat bude v sobotu 28. května celodenní program pro veřejnost s komentovanými prohlídkami.

„Stodola byla objevena na jaře roku 2015 pracovníkem Metodického centra pro muzea v přírodě v rámci výzkumu kulturní krajiny a tradičního stavitelství. Od chvíle nálezu bylo zřejmé, že se jedná o mimořádnou stavbu. Ale až následný dendrochronologický průzkum nám ukázal, o jak starý a vzácný objekt se jedná. Nejstarší části jsou datovány do roku 1555, převážná část do roku 1569/1570. To z ní činí jeden z nejstarších roubených objektů na území ČR a nejstarší v rámci Národního muzea v přírodě. Díky vstřícnosti rodiny Vinklárků, které stodola po generace patřila, se ji podařilo darem získat do Národního muzea v přírodě. Po odborném vyhodnocení bylo vybráno jako vhodná lokalita pro umístění Hanácké muzeum v přírodě – z  průzkumů Kameníčkova gruntu a přilehlých zemědělských objektů vyplývá, že se podobná dřevěná stodola zde skutečně dříve nacházela,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

K samotnému rozebrání na místě došlo na podzim roku 2020. Následovaly nezbytné konzervátorské a restaurátorské zásahy, které řemeslníci prováděli s neobvyklou precizností.

„Snahou bylo zachovat dobově adekvátní historické řemeslné postupy a použité nástroje na základě výzkumu stop opracování konstrukcí – tzv. trasologie.  Zajímavostí je i specifická roubená konstrukce z štípaných půlkuláčů, která je dokladem starobylé stavební tradice na Hané,“ doplnil Radek Bryol, vedoucí Metodického centra pro muzea v přírodě.

„V průběhu roku 2021 mohli návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě za běžného provozu pozorovat montáž objektu na místě prováděný externími odborníky. V muzeu má stavba nezastupitelné místo, můžeme tak návštěvníkům i odborníkům ukázat, jak vypadaly dřevěné stodoly na Hané před masivním rozvojem hliněné architektury v 18. století. Jedná se o jednu z posledních takto dochovaných dřevěných stodol z oblasti Hané, “ vysvětlil Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě.

 

Transfer této unikátní roubené stodoly ze Skaličky je dlouhodobě největší investicí v Hanáckém muzeu v přírodě. Celková částka vynaložená na transfer je více než 4, 4 miliony korun, z toho bylo 4, 19 milionů z dotace zřizovatele, Ministerstva kultury ČR.

Muzeum je v květnu otevřeno pro návštěvníky během víkendů od 10.00 do 16.00, od června do září denně, mimo pondělí. V sobotu 28. května se uskuteční celodenní program s komentovanými prohlídkami nově otevřené stodoly. Ty se budou konat 4 x v průběhu dne. Program bude obohacen i o prohlídky sadu s odborným výkladem. Jeho zajímavostí jsou původní staré ovocné odrůdy, které byly dříve běžné na Hané a dnes jsou k nalezení jen stěží – například hrušeň Krvavka nebo jabloň Pasecké vinné. Více informací k programu na www.nmvp.cz. Vstup je po celý den do muzea zdarma.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka