Sezonní výstavy na půdě Muzea v přírodě Zubrnice

V polovině dubna (od 15. 4. 2023) budou veřejnosti zpřístupněny 3 z 5 letošních sezonních výstav v Muzeu v přírodě Zubrnice.

„I v letošním roce pokračujeme ve spolupráci a představení místních umělců – především výtvarníků, kteří jsou svým životem spjati se zdejším regionem – každý po svém reagují na fenomén Sudet. Výstavní prostory muzea v kostele sv. Maří Magdaleny i v Domě z Loubí jsou tímto obohacovány průběžně již několik let. Výstavy mají návštěvníci možnost buď v rámci běžné prohlídky nebo jen samostatně. Veřejnosti jsou přístupné dle otevírací doby muzea a v rámci vstupného,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Představení jednotlivých výstav:

Jiří Bartůněk (15. 4. –  21. 7. 2023, kostel sv. Maří Magdaleny – cyklus současného umění)

Pedagog, malíř, vizuální umělec a nestor ústecké výtvarné scény, který drží krok s mladou generací, představí svůj neotřelý a přemýšlivý přístup k médiu malby. Jeho zařazení do výstavního cyklu naplňuje postupné představení významných uměleckých osobností širšího ústeckého okruhu. Vernisáž výstavy proběhne 15. 4. 2023 od 14:00 hod. 

Václav Rezek (15. 4. – 14. 7. 2023, Dům z Loubí – cyklus současného umění)

Žije a tvoří v nedalekých Sovoluskách, kde se mimo malby zachycující zdejší krajinné motivy, věnuje také oživení místního kulturního života v rámci sousedské komunity, a to především formou divadla, a to jak s herci-místními ochotníky, tak i autorské loutkové tvorbě. Vernisáž výstavy proběhne 15. 4. 2023 od 14:00 hod. 

Roman Řezáč – Obrázky z doby zaniklé (15. 4. – 14. 7. 2023, Dům z Loubí – cyklus současného umění)

Naivistické, ale přesvědčivé akvarely, kresby a obrazy neškoleného autora zachycují zaniklý svět venkova v okolí nedaleké Dolní Police. Potomek starého selského rodu svůj vztah k rodnému místu přenáší do výtvarné a místy až etnografické polohy. Vernisáž výstavy proběhne 15.4.2023 od 14:00 hod. 

Michal Micl Novotný (22. 7. – 31. 10. 2023, kostel sv. Maří Magdaleny – cyklus současného umění)

Absolvent Pražské akademie rovnoměrně rozkročený mezi malbou a sochou. Novotný se svou pestrou barevností a nevšedním přístupem k figuře a námětům přibližuje hned několika pojmům, které zahýbaly dějinami umění 20. století.  Lze v něm vyčíst popartovou či surrealistckou inspiraci, vždy však přetavenou v jeho vlastní osobitý styl. Vernisáž výstavy proběhne 22.7.2023 od 13:00 hod. 

Výtvarná skupina SPOLU (22. 7. – 31. 10. 2023, Dům z Loubí – cyklus současného umění)

Sdružení umělců, jejichž potřebou je TVOŘIT bez ohledu na námět, roční období, výtvarnou techniku, věk či pohlaví. Obrazy, řezbářské práce, sochy a mnoho dalšího naleznete uvnitř objektu, ale během procházky i v exteriéru areálu muzea. Vernisáž výstavy proběhne 22.7.2023 od 14:00 hod. 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka