Putovní výstava o jízdě králů na Hané se prezentuje v Hanáckém muzeu v přírodě

Putovní výstava Jízda králů na Hané / Lidový obyčej v proměnách času byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 24. června v 17.00 v prostorách Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích. A to za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR, starosty obce Příkazy, generálního ředitele Národního muzea v přírodě, vedoucího muzea a kurátora výstavy.

Výstava Vlastivědného muzea v Olomouci si klade za cíl seznámit širokou veřejnost nejen s podstatou, funkcí a strukturou tohoto pozoruhodného a tajemného letničního obyčeje, ale i se současnou podobou jednotlivých královských jízd v obcích a městech, kde se dodnes pravidelně konají.

Zároveň se bude snažit odpovědět návštěvníkovi na řadu otázek. Víte například, jak souvisí pověst o Ječmínkovi s jízdou králů na Hané? Který příkazský rodák je vyobrazen coby praporečník na olomouckém orloji Karla Svolinského? Proč je král v Doloplazích u Olomouce v ženském hanáckém kroji? Co stálo za vznikem královského obyčeje v Chropyni a v Kojetíně? A čím je specifická jízda králů v Bezměrově u Kroměříže?

V první, obecné části se návštěvník seznámí s tímto královským obyčejem a s jeho zasazením do časového (Svatodušní svátky) a prostorového rámce (národopisný region Haná). Dále získá informace o legendách a pověstech, které jsou se vznikem této obyčejové tradice neodmyslitelně spojovány Dozví se také něco o lokalitách výskytu tohoto obyčeje na střední Moravě i důvodech jeho postupného zániku a následné renesanci v rámci národopisných slavností na konci 19. století a v první polovině 20. století.

Druhá část výstavy se věnuje současné podobě jízd králů na Hané. Návštěvník se tu podrobněji seznámí s obnovou obyčeje ve 2. polovině 20. století a jeho pozměněnou funkcí a smyslem v dnešní moderní společnosti. Tato část se zaměřuje převážně na popis a vzájemné odlišnosti jednotlivých jízd králů v Bezměrově u Kroměříže, v Doloplazích u Olomouce, v Chropyni a v Kojetíně.

Výstava se kromě textových panelů a fotografií opírá také o trojrozměrné předměty z muzejních i soukromých sbírek. Návštěvník tak může obdivovat krásu historických předmětů spjatých s jízdou králů, např. „pantlék“ (pokrývku hlavy) nebo koňské ozdoby z konce 19. století, ale i současné nezbytné artefakty, jako je specifický prapor jízdy králů v Doloplazích nebo hodové právo coby součást královských obyčejů na Kojetínsku a Kroměřížsku.

V rámci akce je také instalováno šest figurín v hanáckých krojích, které pocházejí převážně ze sbírky Hanáckého muzea v přírodě. Zájemce se tak může seznámit s hanáckým párem z Olomoucka a porovnat ho s krojovaným párem z Kojetínska nebo obdivovat sváteční kroj králů z Doloplaz a krále Ječmínka z Kojetína.

Není zapomenuto ani na dětské návštěvníky, kteří si mohou vybrat a sestavit skládačku s motivem jízdy králů nebo vymalovat obrázek praporečníka. Výstava je navržena tak, aby sloužila i jako pozvánka na jízdy králů probíhající na Hané v létě letošního roku, konkrétně v neděli 4. července v Doloplazích u Olomouce a v neděli 15. srpna v Kojetíně na Přerovsku.

Výstava v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích se snaží návštěvníkům a zájemcům o lidovou kulturu alespoň částečně představit tento tajuplný výroční lidový obyčej. Obyčej, který je předáván z generace na generaci, dlouhá léta patří mezi nejviditelnější a nejznámější projevy nehmotného kulturního dědictví střední Moravy a má i v dnešní době pro samotné aktéry, obyvatele lokalit a stovky návštěvníků svoje neopakovatelné a jedinečné kouzlo.

Výstava Jízda králů na Hané / Lidový obyčej v proměnách času je naistalována v prvním patře Kameníčkova gruntu a je přístupná v rámci komentovaných prohlídek muzea, a to až do 30. září 2021. Hanácké muzeum v přírodě je pro návštěvníky v tyto dny otevřeno denně, s výjimkou pondělí, od 10.00 do 17.00. V průběhu letních měsíců se mohou návštěvníci muzea těšit na několik zajímavých akcí – první z nich je výstava Hliněné stavitelství a hanácké kroje (17. 7.).  Více informací na www.nmvp.cz.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu, a je proto jedinečné.

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka