Program Hliněné stavitelství a hanácké kroje v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích

V sobotu 16. července od 10.00 do 17.00 se mohou návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích těšit na zajímavý program tvořený ze dvou samostatných částí – ukázky hliněného stavitelství a představení hanáckého kroje.

„V muzeu bude během programu probíhat ukázka výroby tradičních nepálených cihel, které byly zde na Hané oblíbeným stavebním materiálem od 19. století. Návštěvníci si budou moci fyzicky vyzkoušet přípravu slaměné řezanky či prošlapávání hliněného těsta. Program bude doplněn o přednášku předního odborníka Martina Novotného o hliněném stavitelství, jeho historii a budoucnosti. Přednáška se uskuteční v prostorách samotného muzea od 14.00 hodin. Druhou část programu bude tvořit představení zajímavostí a motivů hanáckého kroje. Bronislava Millá a Jarmila Vítoslavská, znalkyně hanáckých krojů, zasvětí do tajů jejich výroby.  Během ukázky paličkování krojových krajek návštěvníci uvidí tradiční řemeslnou zručnost, která se předává z generace na generaci,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích.

Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích je otevřeno denně, s výjimkou pondělí, od 10.00 do 17.00. Návštěvníci při samotné návštěvě muzea mohou navštívit i přilehlý sad, špaletové stodoly a unikátní pět století starou, roubenou stodolu, přenesenou z obce Skalička u Hranic.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce