Program Hanácké žně přinese ukázku tradičního způsobu sklizně obilí

V sobotu 30. července od 10 do 17 hodin budou mít návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích jedinečnou možnost vidět ukázky tradiční sklizně obilí a jeho dalšího zpracování.

„Žně bývaly na vesnici známou pracovně-společenskou událostí. Rádi bychom zájemcům z řad dětí i dospělých ukázali jejich tradiční podobu pod vedením místních obyvatel a pamětníků. Uvidí nejen samotnou sklizeň a výmlat obilí, ale mohou si vyzkoušet např. sečení speciální kosou na obilí – luňákem, uvázat vlastní snop nebo vymlátit obilí cepem. Návštěvníci si mohou dále prohlédnout dobové stroje, které hospodářům sloužily při zpracování obilí, včetně funkční historické mlátičky nebo stroje na čištění obilí, tzv. fukaru. Přítomní se následně jistě rádi zaposlouchají či si přímo zazpívají hanácké písničky společně s Hanáckým mužským sborem ROVINA. Během celého dne bude připravena ochutnávka krajových specialit, které pro návštěvníky připraví místní ženy a dívky,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích.

Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích je otevřeno denně, s výjimkou pondělí, od 10 do 17 hodin. Zájemci při samotné návštěvě muzea mohou zhlédnout i unikátní nově otevřenou raně novověkou roubenou stodolu, přenesenou z obce Skalička u Hranic.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich posláním je dokumentovat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu, a je proto jedinečné.

Připravované akce