Poutní procesí projde Zubrnicemi ke kostelu sv. Maří Magdaleny

V sobotu 20. července ožije Muzeum v přírodě v Zubrnicích poutním procesím, které je pořádáno ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“. Poutníci se sejdou v 10 hodin u Mlýna Týniště čp. 27. 

„Nenechte si ujít jedinečný zážitek a vyzkoušejte netradiční poutní procesí. Jednotlivá zastavení v průběhu procesí jsou obohacena o barokní frašku "O obrácení Maří Magdaleny". Za zpěvu barokních písní prochází poutníci údolím Lučního potoka do kostela, kde je procesí zakončeno bohoslužbou ve 12 hodin .“  V kostele probíhá výstava "Madona na vandru" a  v tento den bude zahájena výstava z cyklu současného výtvarného umění Michaely a Jiřího Černických.

„V domě z Loubí je pro návštěvníky připraven celodenní program. Ve světnici zavoní čerstvé koláče upečené v kachlovém sporáku. Děti si ozdobí perníček z pouti nebo si vyrobí krojovanou panenku. Připravené jsou i netradiční hry. Ve 13.30 zahraje divadlo Krajánek z Děčína pohádku „Perníková chaloupka“. „Záplaty, sváry a jiné opravy" je název výstavy kde se dovíte, jak se dříve podomácku opravovalo např. nádobí nebo spravovaly kalhoty,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Program je připraven od 10 do 16h, muzeum je otevřeno od 9.00 do 17.00. Návštěvníkům muzea zůstane zachována možnost prohlídky s průvodcem  na třech prohlídkových trasách - Vesnice, Zemědělská usedlost čp. 61  a  Mlýnské údolí.  

K cestě do Zubrnic využijete historický vlak z Ústí nad Labem T3, který je pro tento den posílen. Doporučujeme jízdu autobusem RTO, který se pohybuje mezi Úštěkem a Zubrnicemi jako linka T32.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

 

Připravované akce