Poutní procesí projde Zubrnicemi ke kostelu sv. Maří Magdaleny

V sobotu 23. července se v Zubrnicích uskuteční poutní procesí k Maří Magdaleně. Začátek procesí je naplánován u Mlýna Týniště čp. 27 v 10.00.

„Jednotlivá zastavení v průběhu procesí jsou obohacena o barokní frašku, která pojednává o nápravě Maří Magdaleny. Za zpěvu barokních písní dojdou poutníci do kostela, kde je procesí zakončeno bohoslužbou od 12.00. Akce je pořádána ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“ a pouličním divadlem Panoptikum Maxe Fische.

„V domě z Loubí je pro návštěvníky připraven celodenní program. Ve světnici zavoní čerstvé koláče upečené v kachlovém sporáku, pro rodiny s dětmi budou připraveny hry, zábavná stezka s úkoly inspirovaná pohádkovými postavami, střelnice s praky, ale i drátenická a řezbářská dílna. S pohádkou „Hledá se khódl“ vystoupí u kostela ve 13:30 divadlo na Klice. Do světa drátenického řemesla zavede návštěvníky výstava „Dráteník na vsi aneb v komoře je myš“, jejímž autorem je Ing. Arch. Hana Řepková, mistr Cechu českomoravských uměleckých dráteníků. Vernisáž je naplánována na 14.30 a řemeslnou náladu podpoří písně Krušnohorské dudácké muziky,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Návštěvníkům muzea jsou zpřístupněny oba okruhy - Historická vesnice a Mlýnské údolí.  Zůstává zachována možnost prohlídky s průvodcem ve stanovených časech. Otevřeno je od 9.00 do 18.00.  K cestě do Zubrnic doporučujeme využít historický vlak z Ústí nad Labem, který provozuje Zubrnická museální železnice a je pro tuto příležitost posílen.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce