Poutní procesí projde Zubrnicemi ke kostelu sv. Maří Magdaleny

V sobotu 24. července se v Zubrnicích uskuteční poutní procesí k Maří Magdaleně. Začátek procesí je naplánován u Mlýna Týniště čp. 27 v 10.00. V domě z Loubí proběhne ukázka pečení, stezka pro děti.

„Jednotlivá zastavení v průběhu procesí jsou obohacena o barokní frašku, která pojednává o nápravě Maří Magdaleny. Akce je pořádána ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“ a za zpěvu barokních písní dojdou poutníci do kostela, kde je procesí zakončeno bohoslužbou ve 12.00.

„V domě z Loubí mohou návštěvníci po celý den vidět ukázku pečení v kachlovém sporáku, pro rodiny s dětmi je připravena stezka „Pohádková cesta plná her“. Ve 13.30 zahraje pohádku divadelní společnost KEJKLÍŘ,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka muzea v přírodě Zubrnice.

Návštěvníkům muzea jsou zpřístupněny oba okruhy — Historická vesnice a Mlýnské údolí.  Zůstává zachována možnost prohlídky s průvodcem ve stanovených časech. Otevřeno je od 9.00 do 18.00. Od 24. 7. budou zároveň návštěvníkům přístupné 3 nové výstavy. Vernisáž výstav Daniela Hanzlíka a Pavla Mizery v kostele sv. Maří Magdaleny se uskuteční ve 13.00. Výstava Zaniklé obce pod Bukovou horou bude zahájena od 15.00 v Domě z Loubí.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce