Památková rezervace Betlém v Hlinsku se otevírá návštěvníkům

Muzeum v přírodě Vysočina návštěvníkům od úterý 15. června otevřelo i svoji druhou část, jíž je památková rezervace Betlém v Hlinsku. V převážně roubených domcích, které zde byly postaveny v polovině 18. století, zájemci naleznou dílny drobných řemeslníků – například dílnu hračkáře, ševce, švadleny nebo pilníkáře.

Muzejníci připravili v Pickově domě č. p. 178 výstavu nazvanou Vodění jidáše aneb Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil?, která přibližuje zvyk dodnes živý  v okolí Vysokého Mýta. Obyčej vodění jidáše je zapsán na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a jeho nositelem jsou děti ve věku do 15 let. „Výstava mapuje současnou podobu obyčeje v jednotlivých vesnicích. Je výsledkem tříletého výzkumu, který ve spolupráci s naším muzeem uskutečnila Bc. Soňa Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě., uvedla etnografka Ilona Vojancová.

Památková rezervace Betlém je otevřena denně s výjimkou pondělí. Domky jsou přístupné s průvodcem a při návštěvě je nutné dodržovat platná protiepidemická opatření. „S ohledem na skutečnost, že se v části památkové rezervace provádí rekonstrukce městské kanalizace, prosíme návštěvníky, aby dbali o svoji bezpečnost a respektovali pokyny našich průvodkyň.“, dodává ředitelka muzea Magda Křivanová.

Areál bude návštěvníkům přístupný dle běžné otevírací doby denně, s výjimkou pondělí, od 8.30 do 16.00. Podrobnější informace naleznete na www.nmvp.cz.

Zpracovala (s využitím tiskové zprávy Muzea v přírodě Vysočina):

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka