Otevření jednotlivých složek Národního muzea v přírodě a „náhradní“ vánoční aktivity

Rožnov pod Radhoštěm – Od 3. prosince 2020 mohou být po téměř dvou měsících, stejně jako další kulturní zařízení a instituce, otevřeny i jednotlivá muzea, spadající pod Národní muzeum v přírodě.

Návštěvnici si mohou prohlédnout od 3. 12. 2020 areál Dřevěného městečka, exteriéry Valašské dědiny a Mlýnské doliny Valašského muzea v přírodě. Výjimku budou tvořit pondělky 7. 12. a 14. 12. a sváteční dny 24. 12. a 25. 12., kdy bude celé muzeum uzavřeno. V souvislosti s pandemií koronaviru platí tato nařízení: vstup bude umožněn návštěvníkům pouze se zakrytím úst a nosu, personál bude upozorňovat na nutnost hygieny rukou a na dodržování rozestupů. Vstoupit do areálu mohou pouze návštěvníci bez akutních zdravotních obtíží a ti co nejsou v karanténě. U vstupu do areálu jsou k dispozici bezkontaktní stojany s dezinfekcí. Do interiérů expozičních objektů bude povolen vstup maximálně deseti osob,“ sdělil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Kompletní informace na www.nmvp.cz/roznov.

Muzeum v přírodě Vysočina nabídne návštěvníkům příjemnou vánoční atmosféru a procházku v památkové rezervaci Betlém Hlinsko, kde jednotlivé objekty budou mít nazdobené okenní prostory s ukázkou betlémů, horáckého stáda, dřevěných figurek a dalších zajímavých věcí. Interiéry ovšem budou jak v areálu na Veselém Kopci, tak v památkové rezervaci Betlém Hlinsko pro návštěvníky po dobu adventu uzavřeny.  Od 3. do 23. prosince bude pro zájemce otevřena prodejna upomínkových předmětů v památkové rezervaci Betlém Hlinsko s možností koupit drobné vánoční dárky a upomínkové předměty pro své blízké. Otevírací dobu prodejny a bližší informace najdete na www.nmvp.cz/vysocina

Muzeum v přírodě Zubrnice otevře návštěvníkům po následující adventní víkendy vánočně vyzdobený sv.  Maří  Magdaleny a to vždy v čase od 10.00 do 17.00.  Bližší informace najdete na www.nmvp.cz/zubrnice

 

Hanácké muzeum v přírodě je pro návštěvníky v tuto roční dobu uzavřeno. Bližší informace k muzeu na www.nmvp.cz/prikazy

Nadále budou pokračovat plánované a běžící on-line aktivity během období Adventu a Vánoc. Sumář on-line aktivit:

Adventní soutěž Adventní okénka muzeí otevřená poběží od 30. 11. do 24. 12. na webových stránkách a facebooku  Národního muzea v přírodě vždy v týdenních cyklech.  Podmínky soutěže, soutěžní otázky budou k nalezení na www.nmvp.cz/soutez. Pro správně hádající a vylosované jsou připraveny čestné vstupenky do Národního muzea v přírodě na celý rok 2021.

V Rožnově si zároveň pro „virtuální návštěvníky“ připravili procházku Od Adventu po tři krále. Nahlédneme hospodyním pod ruce a pod pokličky, podíváme se, jaké tradice a zvyky doprovázely v rodinách předvánoční a vánoční čas. To vše bude návštěvníkům zveřejňováno postupně poutavou formou na www.nmvp.cz/roznov

Obdobný způsob prezentace zvolili i v ostatních muzeích, spadajících pod Národní muzeum v přírodě – tj. v Muzeu v přírodě v Zubrnicích, Muzeu v přírodě Vysočina a v Hanáckém muzeu v přírodě. Jednotlivá muzea budou své „vánoční počiny“ odkrývat na svých webových stránkách, Faceboocích či Instagramech a tak se pokusí všem svým „potencionálním návštěvníkům“ připravit příjemný předvánoční zážitek.

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

 

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich posláním je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce