Olejna na Veselém Kopci se dočkala opravy a nového kola

Návštěvníci mohli během své návštěvy Muzea v přírodě Vysočina, areálu Veselý Kopec, vidět minulý týden zajímavou montáž přibližně 2,5 metrového dubového vodního kola na vrchní vodu k objektu vodní olejny, která se nachází v areálu muzea.  

Toto nové kolo, zcela identické s tím původním - poškozeným, bylo vyrobeno dle původních technologií.  Samotná montáž kola byla již závěrečnou fázi celkové rekonstrukce objektu - pohonu stoupy na drcení lněného semene. V předešlých dnech již byla osazena nová hřídel, vráceny zpět vantroky přivádějící vodu na kolo a také paleční kolo, včetně dalších převodu uvnitř olejny.

„Sekerníci zahájili práce v září loňského roku demontáží stávajícího kola a hřídele. Výroba nových trvala sekerníkům Mikyškovým v jejich dílně přibližně měsíc. V dubnu letošního roku byly provedeny ještě další přípravné práce – přezdění pískovcových zdí a odtokového kanálu. Celkové náklady na opravu objektu byly v řádu 600 tisíc korun“, uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Technická památka vodní olejna pochází z konce 18. století. Objekt byl na Veselý Kopec přenesen z Damašku u Pusté Rybné.  Původně byl součástí hospodářské usedlosti. Technologický celek olejny byl určen k lisování oleje ze lněného semene.  Poháněn je vodním kolem na vrchní vodu.

Muzeum v přírodě Vysočina, areál Veselý Kopec, je otevřen návštěvníkům denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 17. hodin.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

Připravované akce