Nový projekt zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě

Národní muzeum v přírodě intenzivně usiluje o získání dotace z fondů EHP a Norska, tentokrát na modernizaci a rozšíření bezpečnostních a protipožárních systémů na ochranu muzejních sbírek.

V pátek 5. 2. 2021 byla podepsána smlouva se zástupci norského partnera a předsedkyní Českého výboru ICOM Ginou Renotière.

„Poslední podmínkou pro schválení dotace byl podpis smlouvy o spolupráci s partnerem, kterým je město Roros v Norsku. Partnerství bude probíhat zejména v přenosu informací o využití zabezpečovací techniky, dobré praxe a zkušeností. Dalšími partnery projektu jsou Český výbor ICOM a Technické muzeum v Brně, které se dlouhodobě zabývá problematikou bezpečnosti a konzervace sbírek. Národní muzeum v přírodě se spolu s Českým výborem ICOM bude dále podílet na přípravě a organizaci seminářů a dvou mezinárodních konferencí s tématem ochrany sbírek muzeí v přírodě,“ vysvětlil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Norské město Roros bylo v roce 1980 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO díky souboru unikátních dřevěných staveb, které stojí více než 300 let na svém původním místě. Roros kommune má dlouholeté bohaté zkušenosti s používáním bezpečnostních systémů na ochranu sbírek, které mohou Národní muzeum v přírodě obohatit v oblasti optimalizace výběru technologií pro monitorování bezpečnosti sbírek a implementace vyzkoušených postupů.

V rámci projektu bude ve Valašském muzeu v přírodě provedena instalace nových a modernizace stávajících systémů technické ochrany sbírkových předmětů (požární i bezpečnostní). V areálech muzea bude instalován moderní kamerový systém, který v kombinaci s ostatními technickými prostředky přispěje k výraznému snížení rizik poškození a zničení sbírkového fondu požárem, krádežemi a vandalismem. Zabezpečovací systémy budou napojeny na Centrální dohledové pracoviště Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

  • Celkový objem finančních prostředků vyhrazených na projekt „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“ činí 31 mil. Kč, z toho 90 % hradí fond EHP a Norska, 10 % se podílí Ministerstvo kultury ČR. 
  • Projekt potrvá do konce roku 2023.

Zpracovala

Bc. Pavlína Polášková

pracovník vztahů k veřejnosti

pavlina.polaskova@nmvp.cz
571 757 173
+420 730 806 617

Valašské muzeum v přírodě

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka