Nová stálá expozice věnovaná lnu se otevírá na Veselém Kopci

Rekonstruovaná Usedlost Pilných čp. 4 na Veselém Kopci nabídne návštěvníkům od soboty 16. září novou stálou expozici Len na Veselém Kopci. Ta je věnovaná historii a současnosti zpracování lnu na Českomoravské vrchovině a její prohlídka bude zahrnuta do komentovaných prohlídek s tkalcem Josefem Fidlerem.

Českomoravská vrchovina byla po staletí významnou lnářskou a plátenickou oblastí, pro pěstování lnu zde byly vhodné podmínky. Domácké pěstování a zpracování lnu přinášelo na Hlinecku obživu venkovským rodinám až do poloviny 19. století. Nastupující průmyslová výroba postupně zaměstnala přes tři tisíce domáckých přadláků a tkalců ve zdejších textilních firmách.

Produkce lnu začala postupně klesat na Hlinecku již po první světové válce, což bylo v období po druhé světové válce doprovázené uzavíráním nebo restrukturalizací původně soukromých textilních továren a změnami celé společnosti. Tento trend útlumu produkce lnu pokračoval i v následujících desetiletích, až bylo v roce 2010 pěstování lnu přadného v České republice ukončeno úplně. Od té doby se vysévá pouze v omezené míře pro výzkumné a šlechtitelské účely a na polích se můžeme setkat pouze se lnem olejným.

„Touto novou stálou expozicí na Veselém Kopci bychom chtěli vzdát hold stovkám lnářů z Hlinska a okolí a společně si připomenout dlouhou a složitou cestu lnu od vysetí semínka po utkání lněné tkaniny. Vznikla na základě několikaleté spolupráce Muzea v přírodě Vysočina a Nositele tradice lidových řemesel v oboru tkalcovství Josefa Fidlera z Hlinska. V roce 2022 Muzeum v přírodě Vysočina navázalo spolupráci také se Svazem lnu a konopí České republiky, z.s. v oblasti aplikovaného výzkumu historických odrůd lnu přadného,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

„Usedlost Pilných čp. 4 je jediným dochovaným objektem in situ na Veselém Kopci. První zmínky o ní pocházejí již z první poloviny 17. století. Muzeum v přírodě Vysočina ji získalo od soukromých vlastníků v roce 2013. V průběhu let 2022–2023 prošla usedlost celkovou rekonstrukcí. Na střechu se vrátil tradiční štípaný šindel, bylo opraveno poškozené roubení obytné části, odstraněny všechny novodobé prvky z komorové části. Do původního vzhledu se navrátila i hlavní světnice a topeniště v síni, dílčí opravy byly provedeny i na hospodářské části usedlosti (chlévy, pavlač s komorami, stodola). Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na více než 3,5 milionů Kč a byly hrazeny z prostředků Národního muzea v přírodě, jehož je Muzeum v přírodě Vysočina součástí,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Expozici Len na Veselém Kopci si mohou návštěvníci o víkendu 16. a 17. září prohlédnout pouze v rámci komentované prohlídky s tkalcem Josefem Fidlerem, během níž navštíví také sušku lnu a olejnu. Prohlídka začíná vždy v 10.30 a 14.00 hodin. V tyto dny se na Veselém Kopci koná akce Mlynáři a sekerníci, kdy budou moci návštěvníci spatřit v provozu technické stavby na vodní pohon.

Expoziční areál Veselý Kopec je otevřen návštěvníkům po celý týden mimo pondělí od 9.00 do 17.00 a nabídne příjemné podzimní procházky – a to až do konce října.

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka