Netradiční večerní prohlídka Betléma v Hlinsku

V pátek 16. září od 19.00 se uskuteční v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku netradiční večerní prohlídka, včetně workshopů s názvem BETLÉMSKÁ MUZEJNÍ NOC.

„Oživeny budou vybrané objekty areálu. Návštěvníci se mohou těšit na povídání o historii památkové rezervace, prohlídku tkalcovny. Zároveň budou promítány dokumenty z archivu muzea. Součástí programu budou i tvořivé dílny – malí i velcí si mohou uplstit vlněnou drobnost, vyrobit si květinu z krepového papíru či se dovědět zajímavosti k výmlatu obilí,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Vstup do areálu je po celý večer zdarma. Program se koná od 19.00 do 22.00.

PROGRAM:

  • v 19.00, 20.00 a 21.00hodin  *  Povídání o historii památkové rezervace Betlém v nově otevřeném prostoru domku čp. 180 spojené s prohlídkou domku čp. 159;
  • v 19.30, 20.30 a 21.30 hodin  *  Prohlídka Tkalcovny na Betlémě v domku čp. 361 s Josefem Fidlerem, Nositelem tradice lidových řemesel;
  • v 19.30, 20.30 a 21.30 hodin  *  Promítání dokumentů z archivu Muzea v přírodě Vysočina v domku čp. 466;
  • od 19.00 do 22.00 hodin  *  Workshop Po stopách pastýřů a soukeníků v Pickově domě čp. 178, během kterého si můžete uplstit vlněnou drobnost;
  • od 19.00 do 22.00 hodin  *  Workshop Rozkvetlá dílna v domku čp. 362, při němž si můžete vyrobit stejnou květinou z krepového papíru, jakou můžete obdivovat na masopustních maskách z Hlinecka;
  • od 19.00 do 22.00 hodin  *  Workshop O obilném zrnku, ve kterém se dozvíte, k čemu mlatci využívali rytmické říkanky, a budete si moci vyzkoušet i výmlat obilí cepy

Muzeum v přírodě Vysočina je součástí Národního muzea v přírodě. Jednotlivé expoziční celky se nalézají ve dvou osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku. Nejstarším celkem je expozice na Veselém Kopci. Přenesené objekty se nacházejí v původním krajinném prostředí a vytvářejí osadu volně rozptýlených zemědělských usedlostí, koná se zde řada kulturních programů. Nechybí ani lidové technické památky na vodní pohon. Od roku 1993 si mohou návštěvníci prohlédnout jedinečný urbanistický celek roubených domků, původních obydlí drobných řemeslníků, v památkové rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku. V letošním roce slaví muzeum 50 let výročí od svého založení (1972).

 

Zpracovala:

Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Tel.: 571 757 143

Mob.: 778 112 577

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo koncem roku 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné.

 

 

Připravované akce